Nemám ráda rčení, které má zřejmě kořeny v minulém režimu, že VŠECHNO JE V LIDECH. Podle mého názoru velmi záleží na systému, na rámci, ve kterém lidé musejí žít.

Myslím si, že my na Moravě víme velmi dobře kolik špatného přinesl krajský systém, který po uchopení vlády komunisty nahradil po roce 48 systém staletími ověřený a přirozeně na základě potřeb vzniklý – ZEMSKÝ. A jak nám to i dnes, když přes všechny sliby po Listopadu nebylo zemské zřízení obnoveno, působí obrovské škody. A to ve všech oblastech života společnosti !

To jsem si znovu uvědomila, když jsem si pustila pořad Českého rozhlasu dvojky „Jak to vidí“ z letošního 6. února. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3978226. Moderátorka Zita Senková i její host, psychiatr Cyril Höschl, se tam zamýšlejí nad naší „rozdělenou společností“. Jak paní moderátorky, tak jejího hosta si vážím. Vždy vystupují se znalostí věci a z jejich vyjadřování je znát empatii a i když se zpravidla silným výrazům vyhýbám – i moudrost.

Přesto se i jim oběma v pořadu „podařilo“ k rozdělení společnosti na nesmiřitelné tábory bezděčně přispět. A to tím, že oba dva nezávisle na sobě zcela pominuli Moravu a její obyvatele. Oba docela zapomněli na to, že vysílají pro celou republiku z celostátní stanice. Paní moderátorka se v čase 16:40 vyjádřila: „S čím se ztotožňujeme my, tady u nás, v naší kotlině … “ Ano, Čechy jsou skutečně v kotlině, jak je vidět i na každé fyzické mapě republiky. Morava ovšem nikoli. Ta je severojižně otevřená a do „české kotliny“ ji v žádném případě zahrnout nelze. Host pořadu, psychiatr Cyril Höschl zase užil spojení „v Čechách“ v čase 18:24 uvedeného audia, ač měl zcela jistě na mysli opět celou republiku. Jak také jinak, když jde o celostátní stanici a celostátní vysílání?

Pokud bychom měli – tak jak tomu bývalo dříve – zemské uspořádání, proti něčemu takovému by se zemská reprezentace účinně bránila. A uspěla by! Z přípisů a stížností občanů z Moravy mají v centrálních redakcích a v těch různých „radách“ pro televizi a rozhlas jen legraci. Psí hlas do nebe nejde. Aneb hlasy občanů z Moravy v Praze nic neváží. Pokud nejsou zrovna volby. Tedy není to „v lidech“. V tomto případě se skutečně jedná o dva velmi slušné lidi. Ale způsobil to systém, který neumožňuje Moravě a jejím obyvatelům se účinně bránit ! Bez ohledu na to, zda se jedná o věci zásadní, či méně důležité !

Nehledala bych u těchto dvou osobností úmysl. Je to v tomto případě docela jistě zlozvyk. Vyjádřili se tak, jak je to obvyklé v jejich okolí.

A TAK, I KDYŽ SE V POŘADU ZCELA VÁŽNĚ ZAMÝŠLELI NAD TÍM, JAK SMÍŘIT A ZKLIDNIT NÁZOROVĚ ROZDĚLENOU SPOLEČNOST – SAMI PŘEHLÍŽENÍM MORAVY – K JEJÍMU ROZDĚLENÍ PŘISPĚLI !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa