Malý národ může existovat a přežít jen díky své kultuře

Moravský národ má starou a vyspělou kulturu. V roce 2022 budeme slavit 1200 let od první písemné zmínky o něm. Ovšem sám národ je ještě starší. Moravské etnikum se nezačalo nazývat Moravany v nějakém krátkém časovém období před sněmem, kterého se jeho zástupci účastnili a který byl zachycen kronikáři.

Majoritní český národ po vzniku Československa uchopil v novém státě moc, a to v rozporu s tehdejším i dnešním mezinárodním právem. Poté se pražská (česká) mocenská klika zasadila o to, aby sliby dané Moravě před vznikem tohoto státu – uznání práv Moravy, se kterými do nového státu vstupovala – nebyly dodrženy. Je skoro zázrak, že se po téměř 170 letech, kdy agresivní český nacionalismus zaútočil na kulturní svébytnost moravského národa a kdy z české strany začalo postupné, masivní umělé počešťování Moravanů, jádro moravského národa stále drží. A protože malý národ může existovat a přežít jen díky své kultuře, je to právě moravská kultura, která je i dnes nejvíce bita. Daleko více, než to bylo například ještě za minulého režimu. Kdy se například moravští umělci zemsky sdružovali, aniž by se sami uzavírali před ostatním světem.

Tvrdá centralizace veřejnoprávních médií, kdy „Praha“ rozhoduje. Úmyslné pomíjení všeho moravského i Moravy samé ve vysílání je běžné. Moravské národní umění je prezentováno všelijak. Jako moravské lidové, bohužel dnes už často i jako ČESKÉ LIDOVÉ !!!

Dlouhodobé nekompetentní řízení Moravy z české Prahy mělo za následek trvalé snižování životní úrovně obyvatel Moravy. To má samo o sobě tvrdý dopad na rozvoj kultury na Moravě. A to jak na rozvoj kultury lidové, tak především kultury závislé na kulturních institucích. Kulturní instituce na Moravě dostávají jen zlomek toho, co instituce v Čechách, především v centru – Praze !

Současná kultura na Moravě, především ta závislá na kulturních institucích je mnohem méně živá a životaschopná, než byla za 1. republiky, kdy Moravě nebylo upíráno prastaré zemské právo. Ani tehdy nebylo vůči Moravě zdaleka vše v pořádku. Ale v tak bezprecedentní situaci, jako je Morava od 1.1.1949, kdy jí bylo totalitní mocí zrušeno zemské zřízení a – přes všechny dané sliby po Listopadu – neobnoveno, ještě nikdy NEBYLA !!!

ZNEMOŽŇOVÁNÍM PŘIROZENÉHO ROZVOJE MORAVSKÉ NÁRODNÍ KULTURY CHCE MOCENSKÉ CENTRUM ČESKÉ POLITIKY – POMOCÍ MEZINÁRODNÍM PRÁVEM ZAKÁZANÉ ETNOCIDY – POČEŠTIT I ZBÝVAJÍCÍ, STÁLE SE DRŽÍCÍ JÁDRO MORAVSKÉHO NÁRODA !

NEDEJME SE ! BRAŇME SE ZE VŠECH SIL ! NECHCEME NIC Z CIZÍHO, JEN SVÉ PRASTARÉ PŘIROZENÉ PRÁVO !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa