Uplatnění práva Moravanů přihlásit se ke své národnosti, garantované Listinou základních práv a svobod, je v dnešním vydání MF DNES uváděno mezi zvláštnostmi sčítání obyvatel roku 2011 a srovnávané např. s uvedením víry rytířů Jedi z Hvězdných válek.