Historik Karel Bartošek představil 1. března 2018 na tiskové konferenci v Holešově na Kroměřížsku nález ceremoniálního meče Jana hraběte z Rottalu. Vzácný meč pocházející ze 17. století ve své době představoval symbol moci moravského zemského hejtmana. Jde o skvostnou, stříbrnickou, raně barokní práci.  Ve sbírkách holešovského muzea byl objeven zapomenutý a velmi vzácný meč Jana hraběte z Rottalu pocházející ze 17. století. Ve své době představoval symbol moci moravského zemského hejtmana. Jde o skvostnou, stříbrnickou, raně barokní práci, řekl dnes novinářům kurátor muzea Ondřej Machálek. Kování meče je s výjimkou ocelové čepele vyrobeno ze stříbra. Podle Machálka se dá obrazně říci, že je na Moravě obdobou korunovačních klenotů. „Meč byl od 50. let minulého století, kdy se stal součástí sbírek městského muzea, vystaven ve všech expozicích na zámku a na takzvané staré radnici. Poté, co byla expozice zrušena a všechny předměty se stáhly do depozitářů, tak se nepoznačilo jejich uložení,“ uvedl Machálek. Na meč se tak podle něj postupně zapomnělo.

Znovuobjeven byl až před nedávnem díky upozornění historika Tomáše Knoze. Pracovníci muzea poté meč skutečně našli bez řádného označení v depozitářích. Následně nechali jeho historickou hodnotu předběžně zhodnotit odborníky z univerzit a Národního památkového ústavu. „Díky bohaté výzdobě nám dává meč najevo, k čemu sloužil. Že to byl meč, který označoval úřad moravského zemského hejtmana. Ten byl zástupcem panovníka v moravském markrabství. Podobnost má pouze v o něco mladším meči ze sbírek Kolowratů v Rychnově nad Kněžnou,“ uvedl Machálek. Meč byl držen za přítomnosti hejtmana při slavnostních a obřadních příležitostech ale i při zasedání zemského soudu. Datován je do roku 1650. Pochva meče je dřevěná, potažená tmavě červenou sametovou textilií, na obou koncích je opatřena stříbrným kováním. Na něm jsou vyobrazeny erby císaře Svaté říše římské, který jmenoval Jana z Rottalu moravským zemským hejtmanem, šachovaná orlice jako symbol Moravy a heroldský kříž Rottalů. Na druhé straně kování je Rottalova titulatura a další úřední tituly. Jílec meče zdobí plasticky vyobrazené symboly hejtmanské moci. Čepel meče je ocelová se zlatou rytou výzdobou. Meč podle Machálka zatím zůstane uložen v depozitáři muzea. Chystá se ale jeho zrestaurování, aby se v budoucnu mohl stát součástí některé z expozic, pravděpodobně na zámku v Holešově.

Jan z Rottalu byl moravský šlechtic žijící v 17. století. Řadu let zastával nejvyšší zemské úřady na Moravě a za třicetileté války se stal významnou osobností habsburské monarchie. Byl povýšen na hraběte, pro svou rodinu získal rozsáhlé majetky na Moravě. Ve 40. letech potlačil valašské rebelie, známý je také kvůli útisku poddaných.

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-holesove-objevili-vzacny-barokni-mec-jana-hrabete-z-rottalu/1592204