Národní akreditační úřad shodl o odebrání institucionální akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Opatření se týká Provozně ekonomické fakulty, na které se vyskytla pochybení, s nimiž si systém vnitřní kontroly nedokázal poradit. Ve svém prohlášení univerzita bere rozhodnutí na vědomí, nyní čeká na písemné odůvodnění a na jeho základě rozhodne o dalším postupu.

Podle ředitele úřadu, exministra Plagy se kauza nedá rozsahem srovnávat například s dřívější kauzou „rychlostudentů“ plzeňských práv. Odebrání institucionální akreditace se podle úřadu nedotkne současných studentů ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů.

Věřím, že univerzita získá institucionální akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět a z celé věci vzejde ještě silnější,” komentovala situaci na Twitteru někdejší rektorka univerzity Danuše Nerudová, která se s problémy spojenými s Mendelovou univerzitou potýkala i během své prezidentské kampaně.

Univerzita pracuje na nápravě, uvedl rektor Mareš

„Pokračujeme v krocích zaměřených na odstranění chyb a nejasností v průběhu zajišťování studia na kontrolovaných studijních programech. Již byly nastaveny nové, podstatně zpřísněné standardy v požadavcích na školitele, sjednoceny požadavky na studenty doktorských studijních programů na PEF, zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací a v neposlední řadě ukončena spolupráce se zahraničními agenturami, doporučujícími ke studiu platící studenty z ciziny. Byla vydána nová vyhláška děkana PEF, která upravuje a zpřehledňuje evidence studia a plnění studijních povinností na prověřovaných studijních programech,“ okomentoval situaci rektor univerzity Jan Mareš.

Nicméně nás ještě některé kroky čekají a zejména nás všechny ještě čeká obrovský úkol. Vrátit Provozně ekonomické fakultě dobrou pověst a kredit, který si zaslouží. A to v očích občanů této země, našich kolegů, partnerů a zejména našich bývalých, současných i budoucích studentů,“ dodává Mareš.