V misijní činnosti u severoamerických indiánů nejvíce vynikl DAVID ZEISBERGER (1721–1808), původem z moravského Suchdola nad Odrou. Působil mezi Mohawky, asistoval při jednáních s Irokézy, zasloužil se o založení nových osad indiánů Lenape, aktivně obhajoval práva Lenapů-Delavarů v Pennsylvánii. Moravskými indiány jsou od těch dob nazýváni křesťanští indiáni v okruhu víry Moravských bratří (Moravian Church). V různých dobách k nim patřily skupiny Delavarů-Lenapů, Mohawků a Mohykánů. James Fenimore Cooper byl svědomitým spisovatelem a dokonale sladil romantiku dobrodružství s historickou realitou. Navíc vykreslil i realisticky americkou krajinu a objektivně popsal problematiku indiánských kmenů. Proto je právem pokládán za tvůrce národního hrdinského mýtu, kterým významně přispěl k vytváření identity amerického národa. A protože i jemu byla vodítkem pravdivá líčení o činnosti Moravských bratří, dá se říci, že náš rodák a krajan, David Zeisberger ze Suchdola n.O., patří k těm, kdož se na konstituování amerického národa podílel značnou, leč málo známou měrou. Dnes všeobecně uznávané anglicky a německy psané historické práce G. H. Loskiela a J. Heckerweldera vznikly totiž na základě velice obsáhlých poznámek Davida Zeisbergera.Jen v jednom se geniální autor Cooper mýlil. Spojovací postavou jeho pentalogie je svérázný a spravedlivý zálesák Natty Bumpp. Některé životopisné prvky Davida Zeisbergera, jak píše v jedné své práci Markéta Křížová z UK, vtělil autor do postavy mírumilovného zpěváka žalmů Davida Gamuta. Leč historickou pravdou je, že „rodák z moravského Suchdola se svými dovednostmi a povahou blížil spíše zkušenému zálesáku Natty Bumppovi“. Otcové americké revoluce dali rodícím se Spojeným státům do vínku vše, co v myšlenkovém ovzduší své doby vnímali jako pokrokové. Vedle filosofického odkazu velikánů Berkeleyho a Locka na ně silně zapůsobil i zakladatel metodismu John Wesley. On sám však přiznal, že pravou podstatu víry pochopil teprve po setkání s Moravskými bratry, kteří mu nastínili myšlenku spasení a přijetí do lůna církve všech ztracených a vyvržených. A právě to se stalo základem pojetí amerického národa, jehož identita neměla být odvozována od jedné etnické skupiny, jednoho světového názoru či politického přesvědčení, ale zahrnovala lidi bez rozdílu původu, kteří byli ochotni uznat svobodu a rovnost pro všechny. V jistém smyslu byli Moravští bratři pokrokovější než zakladatelé americké demokracie, neboť právo na svobodu a rovnost přisuzovali i indiánům.

https://neviditelnypes.lidovky.cz/kultura/osobnost-vypraveli-indianum-o-bohu-a-komenskem.A120901_215957_p_kultura_wag/tisk?

Příspěvek zaslal Pavel Hub