Když psal Jakub Ryba svoji Českou mši vánoční, ta moravská již zněla 40 let v kostelích

Dne 2. ledna roku 1718 se v Dřevohosticích u Přerova narodil do rodiny Johanna Schreiera a Elisabeth Tělepové syn Josef. Pokřtěný byl jako první z celkem pěti dětí, z nichž tři zemřely do několika let, dospělosti se dožil pouze syn Josef spolu s Elisabeth, jednou z dvojčat.

Dne 13. června 1740 si Josef Schreier, v té době již dřevohostický rektor, vzal v Bílovicích blízko Uherského Hradiště za ženu Annu, dceru zesnulého Mikuláše Bureše a taktéž rektora. Měli spolu dvanáct dětí, z nichž některé brzy po porodu, nebo o něco později, zemřely.

Josef Schreier zkomponoval mezi lety 1755-60 několik operet v hanáckém nářečí, mimo jiné i Missa pastoralis in C neboli Moravskou mši vánoční. Ta se rychle vžila a hrála se po celé Moravě, ale i za hranicemi markrabství. Po roce 1760 se záznamy z farní matriky o Josefu Schreierovi odmlčely a je pravděpodobné, že v té době přesídlil do Horních Uher. O řadu let později ale prameny zaznamenávají Josefův pobyt ve službách hraběte Rottala z Holešova. Kde přesně nakonec Josef zemřel, je stále záhadou.

Jeho vánoční mše byla složena kolem roku 1755, tedy o zhruba 40 let dříve než známá Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Ale i když tyto pastorální mše vznikly v různém čase a prostředí, jedno mají společné: obě jsou radostnou oslavou narození Ježíše Krista.

FB Jaroslav Vrtěl