Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané! Dovolte mi, jako již tradičně každý rok, abych všem členům a příznivcům Moravské národní obce poděkoval za vše, co pro Moravu a MNO v uplynulém roce vykonali.

Přestože i v uplynulém roce nám opatření proti šíření koronavirové infekce velmi ztěžovalo naši práci, naučili jsme se s nimi nějak žít a pokračovat v naší cestě.

Problémem zůstává nízké procento aktivních členů z naší, relativně velké, členské základny. Stále tak nemáme obsazeny některé pozice ve vedení MNO, čímž trpí především oblast propagace.

Základním kamenem našich Iniciativ zůstává „Vlajková iniciativa“, jejíž působení je nenahraditelné. Moravská vlajka ve všech svých podobách je stále častěji vnímána jako symbol sjednocení a obnovy moravské společnosti. V tom je i síla „Vlajkové iniciativy“, a pravděpodobně proto jsou na ni stále vedeny útoky odpůrců obnovy Moravy. Je smutné, že do služeb těchto protimoravských sil se plně zapojil i bývalý Moravan, důchodce J. Žaludek, který ze svého zlínského bytu na Sokolské 3921, stále bombarduje radnice moravských obcí dopisy plné žlučovitých výlevů o jediné správné podobě moravské vlajky. Svoje nenaplněné ambice se snaží ukojit za jakoukoliv cenu a bez ohledu na škody, které moravskému hnutí způsobuje. Stabilní oblibu má iniciativa „Osobnost Moravy“, jak mezi účastníky, tak mezi příznivci. Jako velmi vhodným krokem se ukázalo spojení Dne za Moravu s předáváním cen vítězům této Ankety, ze kterého se již pomalu stává tradice. Pokračuje i Iniciativa „Vracíme Moravu do škol“. Především vydání nové učebnice pro II. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií: „Morava do roku 1860“ je jedním z našich největších úspěchů posledních let. Podařilo se nám i za ztížených podmínek a bez dotací uspořádat již zmiňovaný „Den za Moravu“ v Brně a mnohé další úspěšné akce pořádané oblastmi nebo místními sdruženími. O nich je možné se dočíst na našich webových nebo FCB stránkách. Nově se nám rozbíhá Iniciativa: „Vize pro prosperitu“. Její záběr je velmi široký a věříme, že v budoucích létech bude i velmi úspěšná. Dosavadní ohlasy tomu nasvědčují, přestože její rozšíření a prosazení myšlenek v ní obsažených si vyžádá roky další práce.

V moravském hnutí nenastaly žádné zásadní změny. V politické oblasti pokračují dvě uskupení, PS Moravané a Moravské zemské hnutí. Jejich názory a postoje jsou natolik odlišné, že prozatím nedovolují užší spolupráci. Důležité však je, že se rozdílnost postojů nepromítá do osobních vztahů vedoucích představitelů obou organizací. Přestože na celostátní úrovni jsou jejich výsledky zanedbatelné, na komunální úrovni se postupně etablují. To je dobrým příslibem pro budoucnost.

I občanská oblast se vyvíjí postupnými kroky. Za významné je třeba považovat obnovu činnosti uskupení Morava 1918, pod vedením zkušeného a schopného Jirky Novotného. Toto uskupení se stalo neformálním lídrem velmi úspěšné jarní kampaně při sčítání lidu. Do této kampaně se MNO rovněž zapojila, jak vylepováním plakátů, tak zorganizováním reportáže do Hlavních zpráv TV Nova. Celá tato kampaň prokázala, že moravské hnutí dokáže táhnout za jeden provaz a není k tomu třeba žádných koordinačních orgánů či složitých dohod. Svoji činnost pod novým vedením rozvíjí i Společnost pro Moravu a Slezsko. Rovněž tradiční Moravský národní kongres nyní prochází obdobím přestavby svých orgánů, kde potřebuje výrazně omladit. Moravský kulatý stůl je stále vnímán jako jeden z významných reprezentantů Moravského hnutí. Je to však spíše pro diplomatické a organizační umění jeho dlouholetého předsedy. Například návrh z říjnového sněmu MKS na anketu pro volbu hlavního města Moravy poněkud zpochybňuje smysluplnost jednání MKS. Nebo že by někteří členové MKS nevěděli, že Morava má posledních 400 let stále stejné hlavní město a změnit to může jen Moravský zákonodárný sněm?

Závěrem bych rád popřál všem našim členům a příznivcům i všem Moravanům do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů. Rád bych uvěřil, že rok 2022 bude rokem, kdy se konečně zbavíme kovidu a začneme normálně žít.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda MNO

Slovo předsedy k závěru roku a PF 2022