Moravský zemský archiv v Brně Vás v souvislosti se 100. výročím československé státnosti zve na výstavu „Morava jako součást českého státu – společný vývoj od středověku do 20. století (události, jevy, osobnosti).“ Výstava bude prezentovat mimořádné skvosty z depozitářů Moravského zemského archivu, které se veřejnosti představují zcela ojediněle a jen omezenou dobu. Výstava bude otevřena od 6. do 24. listopadu 2018, vždy od úterý do soboty, 10-18 hodin (neděle a pondělí zavřeno).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V diskuzi u pozvánky vznesl dotaz signatář Deklarace moravského národa Jan Procházka:

Dobré odpoledne. Mohl by zde, prosím, někdo upřesnit, jakou součástí Českého státu byla naše Morava v uvedeném období? Nebyly to náhodou, po většinu uváděného období, dvě rovnocenné země (Čechy, Česko – království, Morava – markrabství), které spojovala pouze osobnost společného vládce? Ať to byl Lucemburk, Habsburk, Uher,……Mimochodem, i Velkomoravská říše existovala ve středověku! Děkuji.

MZA odpověděl prostřednictvím PhDr. Mgr. Tomáše Černušáka, Ph.D.

Vážený pane Procházko,
pro diskusi či vysvětlení integrity svazku českých zemí není Facebook vhodné médium. Cílem naší výstavy (s mírně provokativním názvem) je ukázat na mimořádných dokumentech Moravu jako svébytnou zemi, jejíž historický vývoj v sledovaném období probíhal v úzkém svazku k českému státu. Přestože byly v dějinách přítomné i momenty dělící, které ukazujeme také, existovalo zde většinou společné sdílení prvků státnosti, práva, hospodářství, religiozity i kultury. Vnímat Moravu jako jakési zcela samostatné teritorium, které v celku českých zemích propojoval pouze panovník, je v zásadě mylné. Termínem „český stát“ označujeme útvar, který se rozvinul po rozpadu Velkomoravské říše (její období je mimo náš zájem), byť se jeho název i státoprávní forma měnila.