MORAVSKÁ SPOLKOVÁ ZEMĚ – SVOBODNÝ STÁT – V ČESKOMORAVSKÉ REPUBLICE

Vezměme to od počátku. Existuje Morava? Oficiálně jako země. ANO – NEBO NE ? Je tím, že je uvedena v preambuli naší ústavy vlastně oficiálně uznána, nebo ne? Je tato citace v preambuli naší ústavy taková Chytrá horákyně, kterou mocenské pražské centrum připustilo, aby se nemohlo říci, že existenci Moravy vůbec neuznává a tak chtělo předejít eskalaci napětí mezi Moravou a Čechami, kdy na Moravě v devadesátých letech byly i statisícové demonstrace za obnovu zemského zřízení?Pokud tedy na základě této citace Morava oficiálně existuje, můžeme si my, občané z Moravy o kterých ústava mluví, zvolit prozatímní zastupitelský orgán a ten posléze rozhodne, jakým způsobem se dobereme trvalého, byť obměňujícího se oficálního moravského zastupitelského orgánu.

Tento způsob byl již v naší historii použit při vzniku Československa a byl následně uznán za legitimní, stejně jako bylo za legitimní stát uznáno Československo. Tak proč na rozdíl od Československa, které se nemohlo opřít o žádnou skutečnou tradici, snad jen o Velkou Moravu, nepoužít tento model k obnovení kulturního, hospodářského a politického života tradičního, více než tisíce let trvajícího státního celku – Moravy?Vždyť současné postavení Moravy, kdy je a zároveň není oficiální zemskou jednotkou ze které se skládá naše republika, už téměř zcela zničilo její kulturní, hospodářský a politický potenciál ! Potenciál, který v době, kdy Morava požívala všech svých práv, prokazatelně obohacoval celek, jehož byla Morava součástí. Hospodářsky, kulturně i politicky. A zároveň udržel Moravu na takové úrovni, která odpovídá pracovitosti a vzdělanosti jejích obyvatel. Což v současné době není!

To je tvrdá obžaloba současného systému, který zneužívá pokračování komunistického zločinu, kterým zrušení zemského zřízení v Československu bylo, k udržovaní totalitního centralistického systému v České republice, který neumožňuje celému státu takový rozvoj, jaký by byl vzhledem k lidskému potenciálu našich občanů možný a potřebný !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa