Přečetl jsem článek Amerika na prvním místě, jehož autorem je Jiří Pehe, kde se píše: „Nový americký prezident Donald Trump ve svém inauguračním projevu předestřel nacionalistickou vizi, v níž zájmy USA mají být ve všech směrech na prvním místě. Ostatní země prý mohou dělat totéž.“

Není toto jasné sdělení také nám, Moravanům, abychom viděli na prvním místě naši rodnou zem, Moravu? Abychom konali vše pro její obnovu, legalizaci v rámci ČR a dostali ji zpět do pozice, která by ji slušela, která jí přísluší, na kterou bychom byli zase hrdí. A která by jí, díky rázné decentralizaci a změnám v nastavení finančních toků, přinesla i větší prosperitu.

Dále Jiří Pehe píše: „Bylo by zajímavé být svědkem toho, jak český prezident při návštěvě USA hájí české národní zájmy, pokud bude Trump tvrdošíjně opakovat „America first“.“

U tohoto vyjádření, této formulace, bych se pozastavil. Prezident by měl hájit zájmy celé České republiky, ne jen české národní zájmy. Prezident, který chce být prezidentem všech, by se měl v prvé řadě být schopen rozpoznat problémy takzvaně „doma“. Měl by být schopen, stejně jako české národní zájmy, hájit i národní zájmy Moravanů a obyvatel Moravy. Toto jsem dosud v jeho vyjádřeních, činech, nezaznamenal.

V článku Renaty Kalenské (na S zprávy), v rozhovoru s Jiřím Ovčáčkem zazní tento jeho výrok: „Podle názoru pana prezidenta je třeba se bavit o lidských právech, ale nevykřikovat ty věci navenek.“

No, co si můžeme pomyslet… Právě naopak, to navenek a nahlas musí tyto věci zaznít, aby se daly řešit a vyřešit.

Třeba právě Moravané a jejich postavení v naší občanské společnosti, země Morava jako taková. A že Morava existuje je zakódováno téměř v každém z nás, obyvatel ČR. Tak jako my řekneme: ..jedu na Slovensko, do Rakouska, stejně tak jedu na služebku, na dovolenou do Čech, tj do jiné země. Používají to prakticky všichni z Moravy, nejen my pravověrní Moravané. A obráceně Češi z Čech běžně řeknou: …jedu na víkend na Moravu apod.. Ano, existence našich zemí je stále hluboko v nás…na štěstí.

Jen co s politiky, kteří, ve své zaslepenosti, toto své niterno necítí a nectí? Musí to tedy stále a znovu slyšet! My musíme být slyšet ze všech stran, a to silně a tak dlouho, až je z toho bude bolet hlava…a tu Moravu nakonec dostaneme!

 

Jaroslav Stohl, signatář Deklarace moravského národa, Kuřim