Adresát:
Česká televize Praha
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
www.ceskatelevize.cz

Kopie:
Česká televize Brno, Trnkova 117, 628 00 Brno, www.ceskatelevize.cz/brno
Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1, www.ceskatelevize.cz/…ava

Dobrý den.

Prostřednictvím sociálního webového portálu »Facebook« jsem se dozvěděl, že dne 1. 1. 2019 jste na Vaší stanici ČT2 odvysílali historický dokumentární pořad s názvem »Princezny na export«, v němž byla použita mapa, jejíž otisk posílám v příloze této zprávy. Můžete mi laskavě vysvětlit, z jakého důvodu od Vašich pracovníků vychází neustále tyto projevy, bez nadsázky prachsprostého obyčejného lidského gaunerství a to v podobě podlé snahy umazat jakékoliv povědomí o Moravě a části Slezska v tomto státním útvaru, o čemž jasně svědčí přiložená obrazová dokumentace, kde je zeměpisný termín „Čechy“ rozprostřen pro celé území současné tzv. České republiky?!!! Tyto záměry likvidace moravské i slezské entity jsou tu zdokumentovány zhruba již tisíc (!) dlouhých let a útočí na zadusávání povědomí o dějinách, kultuře, societě, geografii a dokonce odlišné genetice Moravanů od sousedních Čechů, právně-administrativní specifičnosti Moravy a Slezska. Vedle toho zde je evidentní součinná doložitelná ekonomická diskriminace Moravanů a Slezanů, kteří důsledkem těchto nehorázností opouštějí moravské a slezské kouty republiky, tudíž dochází k nerovnováze zalidnění tohoto státního útvaru, která není nejlepší variantou pro správně fungující stmelenou společnost.

Předseda »Rady České televize« Doc. PhDr. Milan Uhde se dne 13. 2. 2012 (č. j. 45/12) písemnou formou vyjádřil takto: „Výraz Čechy znamená samozřejmě jen a jen zemi Českou a není použitelný, má-li mluvčí na mysli například Českou republiku. Nelze v tom chybovat, i když někteří mluvčí přesto v tom směru chybují. Moderátoři a redaktoři České televize byli stran této věci poučeni.“ Jak je tedy možné, že ve svojí dokumentární či jiné tvorbě neustále produkujete takové flagrantní fatální nonsensy?!!! Nepřispívají snad moravští a slezští diváci na provoz Vašeho masmediálního molochu, díky čemuž pobíráte nastandardně vysoké platy? Nikomu z Vás není ani trochu hanba za toto nečestné jednání?

Tato výtka na Vaší adresu není a to nejen z mojí strany, zdaleka první, čímž je nedobré jednání Vašich příslušných redakcí jen ostudně umocněno! Nelze tudíž vyloučit, že této záležitosti se z moravsko-slezských iniciativ někteří jedinci ujmou po právní stránce a to nejen proto, že dle písemného sdělení »Ústavního soudu«, obdrženého v prosinci r. 2009, je užívání výrazu Čechy pro celou Českou republiku protiprávní, tudíž možné řešit soudní cestou.

Aleš Macek
www.moravskatrikolora.net