Jolana Voldánová
tisková mluvčí
sčítání 2021

Dobrý den,

po amerických zkušenostech s elektronickým sčítáním hlasů se vás chci zeptat,  jak bude zabezpečeno, že nedojde k jakékoliv manipulaci při zpracování  počtu  lidí hlásících se k moravské národnosti? Poněvadž nepředpokládám, že dostanu negativní odpověď, tak budu konkrétnější – bude existovat možnost kontroly ze strany jednotlivců, ať již během či po uskutečnění sčítání, zda jim nebyla změněna národní příslušnost z moravské na českou? Nebo budou údaje nepřístupné
a tedy s nebezpečím zásahu nějakého úředníka či s nastavením systému?

S pozdravem
PhDr. Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa

Vážený pane doktore,

odpovídám na Váš dotaz týkající se národnosti a obav z možné manipulace a věřím, že Vaše pochybnosti rozptýlíme:
 
Každý respondent má možnost si před odesláním elektronického sčítacího formuláře zkontrolovat všechna data, která vyplnil a odesílá. Po odeslání kompletního formuláře se tento formulář stává nepřístupným. Data jsou uložena v zabezpečeném prostředí a nejsou přístupná pro žádnou osobu
(respondenty ani zpracovatele, či administrátory). Po ukončení fáze sběru elektronických sčítacích formulářů jsou data předána do databáze Cenzového IS, která je umístěna také v zabezpečeném prostředí. Podobně je to provedeno s daty získanými digitalizací listinných formulářů. Ty jsou také předány do zabezpečené databáze Cenzového IS.
 
Data jsou tam uložena v režimu pouze pro čtení. Nikdo je tedy nemůže nijak upravovat. Data jsou následně pseudonymizována/anonymizována a až nad těmi se následně provádí statistická zpracování. Pro zpracování se používají nástroje hromadného zpracování dat, kde není možno jeden konkrétní záznam editovat. Navíc veškeré operace s daty jsou nedestruktivní a jsou auditované. Případné manipulace v průběhu zpracování by tedy byly odhalitelné. Data zpracovává jen velmi omezený okruh odborně kvalifikovaných osob.
 
ČSÚ samozřejmě nemá žádný důvod ani motivaci data jakkoli měnit a zkreslovat.

Děkuji a přeji pěkný den! 
Jolana Voldánová