Ubíjí vás tlak českých, do Prahy tvrdě zcentralizovaných médií? Ubíjí vás to neustálé manipulativní ponižování Moravy a Moravanů, kdy se stále veřejně mluví o celé republice jako o Čechách? Kdy se bezprecedentně přehlíží 4 a 1/2 milionu občanů ČR, kteří žijí na Moravě a v našem Slezsku, jako by ani neexistovali ?

I proto vám sem dávám mapku Velké Moravy. Pro vaše povzbuzení co všechno vaši předkové dokázali. Ale tím to samozřejmě nekončilo. Máme se čím chlubit po celé věky až do současnosti.

Ale vraťme se ještě do starší doby, která má přesah až do dneška, na který můžeme být stále pyšní, který bychom měli připomínat sobě i jiným !

Je to ta velká věc, kterou přivedl v život panovník Moravy Rostislav pozváním kněží a učenců z Byzance na Moravu, kteří by Moravanům hlásali křesťanství v jejich jazyce. Šťastným řízením osudu padla volba i na geniálního učence a tehdejšího jazykovědce Konstantina, který pro Moravu sestavil nové písmo.

A toto písmo se rozlétlo do světa, prošlo zjednodušením a úpravami. Aby poté přineslo vzdělanost do celého slovanského světa !

Dnes se toto dítě někdejší moravské hlaholice většinou nazývá azbuka. A píší jím dodnes stamiliony lidí na naší planetě a to nejen ve slovanských, ale i v některých neslovanských zemích.

Myslím si, že už jen toto samo o sobě, i když je toho mnohem a mnohem více, co dala Morava lidstvu, může vám, moji milí Moravané sloužit k povzbuzení a oprávněné hrdosti. A posílit vás ve spravedlivém úsilí o navrácení zcizených moravských práv !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa