Spolku Moravské srdce byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta žádost o zřízení výboru pro národností menšiny v městské čtvrti Brno-Řečkovice. Přes nezbytné procento obyvatel nesplňují podmínku odlišné etnicity. Advokát Zdeněk Koudelka vysvětlil, proč zákonodárci a vláda neuznávají druhou nejpočetnější menšinu jako samostatnou národnost v ČR.

Důvodem k založení výboru je příslušnost k moravské národnosti. „Spolek Moravské srdce hájí zájmy příslušníků moravské národnosti na celém území Moravy. Protože má spolupracovníky i v městské části Brno-Řečkovice, kde se k moravské národnosti hlásí asi 25 % občanů, podal žádost o zastoupení Moravanů ve Výboru pro národností menšiny zastupitelstva městské části,“ uvedl pro Sputnik advokát a zástupce spolku doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Uvedený počet vychází z čísel Českého statistického úřadu při sčítání lidu na území městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora v roce 2011. Pro zřízení výboru je podle zákona o obcích nutné, aby v územním obvodu žilo alespoň 10 % občanů obce, hlásících se k národnosti jiné než české. Pro zřízení zmíněného výboru musí požádat spolek zastupující národnostní menšinu..

Tyto údaje a svobodné přihlášení k národnosti ovšem nestačí. Krajský soud v Brně, který řešil případ dříve, stanovil, že žalobce nesplňoval zákon o obcích a zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin.

 „Kromě svobodného přihlášení k národnosti se dále vyžaduje, aby národnostní menšina splňovala vymezené znaky, tedy odlišnosti od ostatních občanů České republiky, kterými jsou společný etnický původ, jazyk, zvyky a tradice. Tyto všechny znaky u obyvatel Moravy, resp. občanů České republiky hlásících se při sčítání lidu k moravské národnosti, nejsou naplněny. Absentují zde tedy atributy menšiny, resp. projevy odlišné národnosti, jež by měly být chráněny. Již z preambule Ústavy České republiky plyne, že Moravané, Češi a Slezané dohromady tvoří společný národ, v jehož rámci jsou si rovni,“ zní v usnesení.

Podle advokáta Koudelky ochota se přihlásit k národnosti prokazatelná pomocí sčítání lidu je nicméně postačující: „Zásadní pro vyjádření národnosti je cítění každého člověka. Moravané nejsou Češi a přihlášením k moravské národnosti to vyjadřují. Jako Češi nemusí dokazovat, čím se liší od Moravanů, Moravané nemusí dokazovat, čím se liší od Čechů.“ Moravské kulturní a etnografické dědictví přitom soud uznal. U soudu advokát také uvedl, že jiné znaky mohou být naplněny v různé míře a nemusí být vždy naplněny u všech národů.

Přestože pojem národnosti procházel změnou a přešel od převážně objektivních k převážně subjektivním důvodům, dle NSS nejsou zatím reflektované v liteře zákona, a proto je nelze zohledňovat v rozhodování soudu. Proto se NSS ztotožnil s dřívějším řešením krajského soudu.

Spolek Moravské srdce v roce 2016 zveřejnil Deklaraci moravského národa, požadující mimo jiné novelizaci zákona č. 273/2001 a uznání občanů moravské národnosti vedle občanů české národnosti jako většinové národní společenství ČR. Hlavním důvodem toho, že moravská národnost zatím není oficiálně uznávaná jako většinová národnost, je podle advokáta nacionalismus.

„Vláda a Parlament vychází z velkočeského nacionalismu, který nepřipouští existenci moravského národa. Sice v demokracii nemohou zakázat lidem, aby se k moravské národnosti hlásili, ale v právním řádu tuto jejich svobodnou vůli ignorují, přestože je moravská národnost druhá nejpočetnější národnost ve státě,” uvedl v komentáři advokát Zdeněk Koudelka.

https://cz.sputniknews.com/20210820/moravane-nemusi-dokazovat-cim-se-lisi-od-cechu-advokat-zduvodnil-zakon-velikoceskym-nacionalismem-15563676.html

ádost o zřízení výboru pro