Vlastivědné listy Slezska

Níže přiložený snímek dvou čísel Vlastivědných listů, jenž jsou vydávány v dřívějším moravském městě Opavě, nám ukazuje změnu názvu periodika. Zatímco dříve nesly název Vlastivědné listy, s podtitulem Slezska a severní Moravy, nyní se jedná již jen o Vlastivědné listy Slezska. A to i přes fakt, že leckteré příspěvky logicky zahrnují i přilehlé oblasti Moravy.

Vede mě to k zamyšlení nad ochotou některých lidí – často z Hané – bojovat za práva Slezanů. Osobně jsem ve svém životě potkal jedinou osobu, která se cítí etnicky Slezanka (a je to i logické, vždyť značná část obyvatel našeho Slezska se skládá z potomků lidí, kteří se přistěhovali po 2. světové válce). Naopak z „českého Slezska“ jsem v uplynulém čtvrtstoletí zaznamenal opakované distancování se od „moravistů“.

Co z toho plyne? Starejme se v prvé řadě o své! Slezané, stejně jako Češi či Slováci jsou naši sousedé, ale jen velmi zřídka lze očekávat jakékoliv uznání nebo dokonce zastání v našich spravedlivých požadavcích.

Adekvátně se k tématu nedávno vyjádřila strana Moravané –  http://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2019/03/a-co-slezsko

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa