Pohled ze zahraničí na současný stav a žádoucí budoucí vývoj boje za sebeurčení některých nestátních národů a národností v Evropě

Zdroj: EFA – February 2017 Newsletter (EFA Zpravodaj – únor 2017):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad:

„EFA formuje novou Evropu:“

Je více než zřejmé, že rok 2017 bude uzlovým rokem pro projekt společné Evropy a EFA bude hrát v těchto vývojových trendech stále větší roli.

Minulý měsíc katalánské politické vedení v projevu v Evropském parlamentu dalo jasný náznak- jakou jinou „společnou Evropu“ by rádo vidělo. Skotsko se pomalu, ale soustavně, připravuje na druhé referendum o nezávislosti. Přání skotského národa zůstat v EU se stále setkává se studenou odezvou ve Westminstru.

EFA bude pokračovat v podpoře Katalánců a Skotů, protože jestliže oni uspějí -bude to znamenat v našem projektu společné Evropy další důležitý krok kupředu. Budeme pokračovat v podpoře Makedonců v Bulharsku a v podpoře Moravanů v České republice, kteří zůstávají-jak Makedonci v Bulharsku pro Sofii, tak Moravané v České republice pro Prahu-„neviditelní“.

Také Maďaři v rumunské Transylvanii-jsou označováni Bukureští jako potenciální kriminální živly. V nadcházejících dnech obdrží EFA „Cenu Gabora Arona“ (skladatel maďarských národních písní v r. 1848 v boji za svobodu-pozn.aut.) a to bude další motivací k pokračování v pomoci národům a národnostním menšinám v boji za sebeurčení.

Postupujeme kupředu, ale spousta potřebného musí být ještě vykonáno. A ovšem –na zasedání EFA v Katovicích 2017 budeme pokračovat v podpoře Slezska a v přesvědčování Polska, že Autonomie pro Slezsko přinese Slezanům pokrok a rozvoj. Připojte se k nám !

 Obr.4  zachycuje zastavení slavnostního průvodu Moravanů a zahraničních účastníků u průčelí chrámu sv Michala, konaného při příležitosti Konference EFA 2016 na Moravě v Brně na Masarykově univerzitě.

 Ing. Jaroslav Pazour, Morava, Klentnice, signatář Deklarace moravského národa