Moravané jsou dnes v České republice menšinou význačnou hned několika charakteristikami:
1. Žijí na svém vlastním historickém území, na kterém nicméně nemají samosprávu. Ta jim byla odejmuta totalitním režimem a nebyla obnovena režimem, který si říká demokratický.
2. Jsou suverénně nejpočetnějším etnikem po většinovém národě Čechů.
3. Přestože je tradice moravské státnosti starší než česká, která se od moravské částečně odvozuje, nejsou Moravané ze zákona stavěni na roveň Čechům jako státotvorný národ.
4. Paradoxně nejsou Moravané oficiálně českou vládou uznáváni ani jako národnostní entita, na kterou by se mohl vztahovat zákon o ochraně národnostních menšin. Jejich existence je tak de facto úplně popírána !

Bohumír Gruber