Hanaa Khodabocus se z ostrova Mauricius na Moravu dostala náhodou, prý je to ale osud. Osudová je každopádně její láska k moravské zemi a lidem. Své nové vlasti chce pomáhat, proto založila nadaci Signatures of Moravia. Za sebou už má první úspěšné projekty, přičemž tím nejznámějším se stalo vydání knihy o brněnské gastronomii s názvem Brno na srdci, Brno na jazyku.

“Můj vztah k Moravě je spirituální, je to milostný příběh, který nemůže byt konkrétně popsaný. Je to rozhodnutí, které jsem před pár lety učinila, že tato země bude můj domov a že je mou povinností ho respektovat, chránit a udělat vše nejlepší pro to aby prosperoval,” popisuje svůj vztah k nové vlasti Hanaa Khodabocus.

Hanaa se narodila na dalekém ostrově Mauricius, který leží v Indickém oceánu poblíž Madagaskaru. Z Mauricia odjela studovat do Francie a z ní prostřednictvím studijního programu Erasmus do Brna. V moravské metropoli zapustila kořeny a stala se jednou ze známých tváří zdejší gastronomické scény.

Na otázku, jak se stane, že Mauricijka doputuje na Moravu, odpovídá, že to byla pragmaticky vzato náhoda, ale nicméně věří, že je to osud. K nové vlasti si posléze našla bytostný vztah a dnes už se považuje za Moravanku. Morava jí podle svých slov dala mnohé a nyní jí to chce vracet.

Založila proto nadaci Signatures of Moravia, jejímž účelem je podpora rozvoje Moravy prostřednictvím konkrétní pomoci. “Poskytujeme pomoc fyzickým a právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. Jde zejména o činnost podporující rozvoj a dědictví Moravy a o subjekty, které utrpěly nouzi kvůli zásahu vyšší moci, například v souvislostí s aktuální epidemií koronaviru,” vysvětluje zakladatelka nadace.

Signatures of Moravia podle ní vyvíjí vlastní činnost, poskytuje služby a vypracovává programy, které se cíleně zaměřují na kulturu, historii, vědu, vzdělání, životní prostředí či zemědělství a s tím související kvalitu stravování na Moravě. Regionem Morava přitom myslí celou Moravu, tedy území všech krajů, které leží na moravském území.

Jedním z prvních projektů se stala kniha o brněnské gastronomii s názvem Brno na srdci, Brno na jazyku. Hanaa Khodanocus v ní shromáždila recepty na speciality vybraných brněnských podniků. Nedílnou součástí knihy jsou i příběhy o vzniku těchto podniků. Čtenářsky oblíbená kuchařka pomohla zdejšímu podnikání v gastronomii, které citelně utrpělo opatřeními v souvislosti se stávající koronavirovou situací. Celý výtěžek šel na jeho podporu.

Na otázku, jaké projekty nadace chystá do budoucna, Hanna odpověděla, že se bude jednat o projekty, které pomohou Moravě a Moravanům udržet jejich kulturu, historii a know-how. Konkrétní plány ale neprozradila.

A jak mohou lidé z Moravy podpořit nadaci Signatures of Moravia? “Tím že podpoříte naše iniciativy, přispějete vaším know-how do našich projektů a pomůžete propagovat naše iniciativy,” doplňuje na závěr pozitivně naladěná Moravanka z Mauricia.

Webové stránky Signatures of Moravia

https://zpravyzmoravy.cz/chceme-pomahat-morave-rika-mauricijka-za-sebou-ma-uspesnou-knihu-o-brnenske-gastronomii/?fbclid=IwAR0CQ4CqpcUgwj9Js6YfuKdDOaQuu7-i6fGUY7qJzJkly4pb_PYNyC4h8Ss