Všechno má svůj čas, říká Bible. Jsou okamžiky v našich životech, kdy bychom měli prokázat statečnost a postavit se za své právo ! Kdy bychom měli ukázat, že máme statečná srdce ! My nebojujeme proti někomu – ale za něco ! Nechceme nic z cizího. Jen své přirozené tisícileté právo !

Moravský národ prokázal svou statečnost mnohokrát.

V dávné minulosti, kdy uhájil svou vlast proti silné Franské říši a vybudoval pevné základy říše vlastní. Základy, na kterých dnes stojí státnost mnoha států. České republiky, Slovenska, Maďarska, Dolního Rakouska a zčásti i Polska.

V novodobé historii to byli chlapci z Moravy, a píšu úmyslně chlapci, protože to byli především velmi mladí muži z Moravy, kteří tvořili převážnou část našeho odboje domácího i zahraničního za II. světové války.

Nadešel čas, kdy je potřeba se postavit za vlastní práva. Dnes nejde o boj se zbraní v ruce. Jde o to se postavit a říct TOTO JE NAŠE PRÁVO, ZA KTERÝM STOJÍM A VŽDYCKY BUDU STÁT ! Toto je právo našeho MORAVSKÉHO NÁRODA, který tady vždy byl a je tu stále !

Těm, kteří váhají, chci připomenout, jak statečně moravské hnutí prosazovalo po Listopadu politickou cestou emancipaci Moravy v rámci státu. Nikoli mimo něj. Chtělo jen obnovu zemského zřízení v historických hranicích, zrušeného komunisty.

A čeho se tehdy Moravané dočkali? Zmaření svých spravedlivých snah majoritou z Čech. A k tomu nádavkem výsměchu „Moraváci, když nejste národ, nemáte na základě čeho to prosadit !“ Tedy – My vám vaše právo vrátit nechceme a nevrátíme !

SPRAVEDLNOST PRO NAŠE ODPŮRCE NEBYLA NIČÍM !!!

Na to myslete v nadcházejícím roce, kdy opět budeme mít možnost zapsat si svou přirozenou moravskou národnost a moravský jazyk při sčítání lidu !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa