MORAVA, v pátek dne 29. dubna 1870, s. 1.

    A jak si počínali Slezáci? Ti s počátku zdáli se ochotně ve vše svolovati, ale při počátečním vyjednávání ukázali čertovo kopejtko. Žádali na Češích, aby jim, Slezanům, pomohli proti Moravanům, aby Morava vydat jim musela Opavské vévodství, na něž jen Slezsko právo má; dosavadní pak poměr Slezska k Čechám aby sestavili písemně a sice ve smyslu úplné obapolné nezávislosti obou zemí, které mají mít jen osobu panovníkovu společnou!

     A zrovna tak udělali v Praze Rakušané, kteří nadmutou napínavostí českého sněmu uraženi byli, jako by snad do Čech byli o milost prosit přišli, ačkoliv Češi sami si je do Prahy k utvoření celku pozvali! Rozumí se samo sebou, že odešli domů s nepořízenou. Uhři pak se ani osobně nedostavili, nýbrž jen písemné osvědčení poslali.

     … Proč pak neřeknou, co Moravanům vyplyne ze spojení s Čechy? Moravané mají do Prahy chodit pro své zákony, ale Češi dosud se nevyslovili, co za to bude Morava mít dobrého?

     A proto jest to naše hluboké přesvědčení, že naše vláda a vůbec žádná příští vláda nepovolí deklarantům generální sněm, poněvadž by po dost krátkém čase, až by Moravanům oči se otevřely, každý moravský vlastimil proklínal tu vládu, že ho připravila o samostatnost!     

Pak by ale už bylo pozdě!