Na náměstí T. G. Masaryka v MORAVSKÉ Třebové mají cedulku, upomínající na slavnou minulost. Že se na ní nachází poněkud zvláštní věci, na to asi nepřišli. Nebo nechtěli? Marie Terezie totiž nebyla císařovnou, ale manželkou císaře, což není to samé. Další ze zvolených titulů upozorňuje, že byla českou královnou, ovšem zcela chybí informace o titulu se k uvedenému městu vztahujícímu – moravská markraběnka. Jen dodám, že její reformy z roku 1749 vedly k faktickému zrušení celku zemí Koruny české, takže obě země byly na sobě nezávislé (samozřejmě v rámci habsburské monarchie).

Je smutné, pokud čechizaci provádí i lidé s historickým vzděláním. Nepředpokládám totiž, že informační ceduli vytvořila skupina místních sprejerů ;).

Tomáš Skoumal

Za poslání snímku děkuji Michalu Měcháčkovi.