Vážení přátelé, účastníci a příznivci Pochodu k pramenu Moravy!
V letošním roce se bude první sobotu v měsíci září opět konat tradiční Pochod k pramenu Moravy, a to již 35. ročník. Současně se uskuteční 15. ročník Mezinárodního výstupu na Králický Sněžník. Spolek Moravané Šumperska – pořadatel Pochodu k pramenu Moravy ve spolupráci se spolkem Království Králického Sněžníku a za součinnosti se Starým Městem pod Sněžníkem má snahu zajistit všem účastníkům akce maximální spokojenost se zabezpečením autobusové dopravy pro účastníky (především pro seniory a děti) ze železniční stanice Staré Město pod Sněžníkem až k horské chatě Na návrší, dále tisku propagačních materiálů včetně brožurek seznamujících s významem Pochodu a se samotným symbolem pramene řeky Moravy, kterým bezesporu pro naši Zemi Moravu byl, je a bude.           

K tomu je však třeba finančního zabezpečení. Veškerou přípravu zdárného průběhu Pochodu a organizační zázemí zajišťují pořadatelé svépomocí. Uvedené zajištění autobusové přepravy, výrobu plakátů, informačních letáků, dalších tiskovin a upomínkových předmětů včetně poskytovaného malého občerstvení pro účastníky je však už nad naše finanční možnosti. Proto se také v loňském roce nepodařilo přepravu ze železniční stanice k chatě Na návrší uskutečnit.
Spolek Moravané Šumperska – pořadatel Pochodu k pramenu Moravy se z uvedeného důvodu rozhodl obrátit na všechny příznivce této celomoravské akce, na podnikatele, spolky a občanské iniciativy, na všechny Moravany a Moravanky s žádostí o finanční přispění. Každá koruna pomůže! Předem děkujeme!

Číslo účtu našeho spolku: 2801473261/2010
Současně si dovolujeme požádat o sdělení ochoty ke konkrétní pomoci během Pochodu, o sdělení připomínek a nápadů, které by naše úsilí vylepšily. 

Kontakt : email:smital.jan.moravan@seznam.cz, mobil 603 335 873
DĚKUJEME !