Tak jsme na státní svátek 8. května 2023 taky slavili. Pro sportovce je soutěž vždy svátkem a výzvou snažit se dosáhnout dobrého výsledku. Tato soutěž má již svou tradici, letos to bylo již podvanácté. Součástí propozic je i tabulka umístění vždy prvních třech v každém ročníku, jehož datum se ustálil každoročně na 8. května.

Tato sportovně střelecká soutěž se střílí postupně ze tří druhu zbraní, ze tří stanovišť na kombinaci kovových a papírových terčů v určeném pořadí.

Vzhledem k předpisům je nutné dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a důsledné kontroly.

Výsledek se počítá tak, že výsledek zasažených terčů se dělí dosaženým časem. Dosažený koeficient  ze dvou nejlepších kol ze čtyř se pak přepočte na procenta. Vítěz má 100 %, ostatní se podle něj přepočítají na celá procenta dolů.

Každý účastník obdrží něco na památku, třeba moravské srdce,

a uděláme si společnou fotku i s moravským praporem.

Pavel Opletal st. Budišov nad Budišovkou