Odborná konference Perspektivy veřejné správy si klade za cíl představit vývoj státní správy a samosprávy v České republice. Letošní třetí ročník dává tuto problematiku do souvislosti dvou dekád od správní reformy v České republice a tří dekád od rozpadu Československa. Nabízí kritické zhodnocení, jakými trajektoriemi se vydala veřejná správa v obou státech, které svého času tvořily jeden správní systém, a jaká se nabízejí řešení do budoucna. Konference se koná v pátek 26. května 2023 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Podrobnosti naleznete zde: http://www.promoravu.cz/konference