Adresát:
Tereza Hátleová (moderátor)
Česká televize Praha, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
www.ceskatelevize.cz

Kopie:
Česká televize Brno, Trnkova 117, 628 00 Brno
www.ceskatelevize.cz/brno

Česká televize Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1
www.ceskatelevize.cz/ostrava

Petr Gottwald
Dvůr pod Starýma Horama, Boršice 746, 687 09 Boršice
www.dvurpodstarymahorama.cz

Dobrý den.

Při zhlédnutí záznamu pořadu »Víno« z cyklu »Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli« na televizní stanici ČT1 dne 3. 11. 2019 jste při rozhovoru s p. Petrem Gottwaldem ze Dvora pod Starýma Horama z obce Boršice na území Moravy pronesla tuto otázku, cituji:

„A řekněte mi, je nějaké vinařství tady u nás v Čechách, které by to stále praktikovalo?“

V pořadu přitom u jména zmíněného vinaře bylo písemně jasně uvedeno, že se jedná o zemskou moravskou lokalitu, v jeho úvodu byla řečena slova „na českých a moravských vinicích“, stejně tak o Moravě a Čechách a na internetové stránce tohoto pořadu je rovněž uvedena lokace na Čechy a Moravu… Mohla byste mi proto sdělit, jak je možné, že jste přehlédla takovou kardinální flagrantní chybu…? Nebo mají se snad diváci z Moravy a Slezska tímto jen utvrzovat o evidentních praktikách z éry reálného socialismu, kdy došlo k enormnímu nárůstu snahy likvidace moravského a slezského dějinného, kulturního, sociálního a geografického aspektu, potažmo narostla ekonomická diskriminace Moravanů a Slezanů, kteří v důsledku toho jsou dokonce v posledních letech podle statistiky nuceni vylidňovat svoje domovy a přesouvat se tak do uměle vytvořeného nepřirozeného neokomunistického »Středočeského kraje« či do hlavního města Prahy, kde má sídlo právě Váš mediální gigant, tudíž i právě proto třeba již mladší generace neovládají různá řemesla z národopisných oblastí Moravy a Slezska, jak říká výše uvedený název Vaší dokumentární série a stejně tak trochu pozbývají správnou vyšší míru přirozeného citového vztahu k těmto svým rodným lokalitám, jelikož Váš státní sdělovací prostředek enormně přispívá k udusávání povědomí o těchto moravských a slezských kulturně-sociálních reáliích…?

Dodám, co jsem již nedávno odeslal na adresu Vašeho podniku, tj. že k tomuto jsou Moravané se Slezany ještě nepřímo nuceni přispívat na tyto nekalé praktiky a Vaši pracovníci tak mají oproti jiným výrobním sférám zajištěny nadprůměrné finanční příjmy a stabilní zaměstnání… Není to rozhodně poprvé, co bylo možné slyšet faktogeografickou chybu tohoto směru z Vašeho média… Je to ovšem ostuda těch, kteří odvádí takovou práci…

Aleš Macek
koordinátor propagace

Společnost pro Moravu a Slezsko, zal. 1968
www.promoravu.cz, www.slezane.cz