Sídliště moravské malované kultury z mladší doby kamenné objevili archeologové na severozápadním okraji Prostějova, kde zkoumají staveniště budovaného a dlouho očekávaného severního obchvatu města. Vykopávky mimo jiné ukázaly, že naši předkové byli v lecčem daleko chytřejší než my.

„Tuto lokalitu si vybrali z toho důvodu, že všude kolem je úrodná půda. Usídlili se přitom na malé přírodní vyvýšenině, protože na ní byli dobře chránění před povodněmi a vždycky byli v suchu,“ popsal Jakub Novotný z Archeologického centra Olomouc, které má na starosti záchranný archeologický průzkum.

Na neolitickém sídlišti z doby 4,5 tisíce let před naším letopočtem žilo několik desítek obyvatel, kteří se vždy po 20 až 30 letech přemísťovali, když si stavěli nové domy. Celá lokalita je proto poměrně rozlehlá. Nálezy podle Novotného potvrdily, že pravěcí lidé už pěstovali obilí. Neměli však obrovské lány, ale spíše malé zahrádky u svých obydlí. K orbě dospěli až na konci neolitu o několik set let později. Uměli tkát látky, dělali keramiku a vyráběli si nástroje z kamene.

„Předtím byly známy většinou jen štípané pazourky, nyní už používali jiné druhy břidlice, kterou brousili tak dlouho, než vznikla čepel. Také zpracování dřeva už měli na vysoké úrovni. Našli jsme rovněž spoustu kravských kostí a máme i paroží, což zase dokládá lov,“ popsal moravskou malovanou kulturu archeolog.

O sídlišti na severu Prostějova v lokalitě U Zlámaného kříže už experti věděli z předešlých výzkumů z 80. a 90. let. Tentokrát vykopávky odhalily hlavně jámy, které zde zůstaly po těžbě hlíny na stavbu domů a pro výrobu keramiky. Ty po vytěžení sloužily jako nádoby na odpad.

Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-severni-obchvat-archeologove-pruzkum-sidliste-neolit.A191031_511304_olomouc-zpravy_stk – kráceno