Velice často se setkáváme se současným výskytem dvou variant moravských vlajek, zlatočervené moravské zemské vlajky se zlatočervenou orlicí a modré markraběcí standarty s bíločervenou orlicí.

Moravská zemská vlajka se váže k zemi Moravě, historicky byla užívána moravskými stavy, moravskou zemskou reprezentací, obcemi, v současnosti je většinově uznávaným symbolem Moravy v promoravských sdruženích a politických stranách. S tím já, Moravan, nemám problém.

Zrovna tak nemám problém s markraběcí standartou, ale, nenápadně mně přichází na mysl několik otázek.

Jak moc moravská je tato standarta, když přináleží markraběti, který býval povětšině současně českým králem (kdovíjakého národnostního původu)?

Kdo jsou lidé, kteří této standartě dávají přednost před moravskou zemskou vlajkou a proč?

K čemu slouží mávání markraběcí standartou na hromadných promoravských akcích, když ne k tomu, aby vyvolalo zmatek v myslích nejistých a váhajících Moravanů?

Není to náhodou snaha přivést moravské dušičky na českou stranu?

Odpovězte si sami.

Jiří Jakub Mašek, signatář Deklarace moravského národa