Usilovat o samosprávu Moravy je prý vlastizrada .Tak jsem se nad tím pojmem zamyslel (bez vazby na definici v legislativě). Zjevně je nutno začít od pojmu vlast. Jak mohu zradit Moravu? Myslím, že usilováním o emancipaci Moravy určitě nijak. Naopak, jako člen nebo volič stran, jež jdou proti Moravě, bych ji zcela určitě zradil. Ano, KAŽDÝ MORAVAN, KTERÝ VOLÍ STRANY, JEŽ NEMAJÍ V PROGRAMU OBNOVU MORAVY, JE VLASTIZRÁDCE. Možná se podivíte, jak jsem přísný na všechny ty dobré lidičky, co se hlásí k Moravě, ale volí jinak než 16, 19 nebo 22. Ale oni to nejsou Moravané (bez dodatku), jsou aleisté – „su Moravák, ale“, podmínění Moraváčci….anebo přímo českoni. Tito lidé Moravu jako vlast nemají a proto ji nemohou zradit. Svědomí mají čisté, hezky česky vymydlené.

Ještě k těm vlastem a zradám: zdá se, že při převratu v roce 1918 byli německojazyční představitelé Moravy tak konsternovaní, že se nezmohli na odpor. Zatímco „česko“jazyční Moravané byli většinou v té době už tak zpracovaní, že velezrádné aktivity České Maffie podporovali v domnění, že samostatný stát bude super věc a ani je nenapadlo, že by to mělo být něco proti Moravě. Než se vzpamatovali, RČS jako jednu z prvních věcí rozvrátila zemskou samosprávu. Stalo se tak za stavu, kdy Morava byla na Čechách naprosto nezávislou zemí (viz výnos blahoslaveného Karla z 16.10.1918) a k RČS byla připojena de facto anexí. Jelikož Morava žádným usnesením jakéhokoliv svého orgánu nikdy k RČS nepřistoupila, jedná se dodnes o okupaci. Morava má právo kdykoliv vyhlásit samostatnost, stačí k tomu vůle národa. Vyjádřená např. referendem, které lze uspořádat zespoda, nepotřebujeme k tomu jakékoliv „požehnání“ nebo povolení z Prahy.

Jiří Novotný, iniciativa Morava 2018