Moravský národní koláč má u nás na Moravě velkou tradici. Jestliže víme, že už počátkem 7. stol. sjednotil slovanský kníže Sámo rody a rodová sídla na území, které tehdy ohraničil od východu řekou Váhem, od jihu Dunajem, Moravou a Dyjí, od západu Vrchovinou, dnes Českomoravskou a od severu řekou Odrou, vytvořil národ, jehož potomci dosud pod názvem Morava a Moravané na tomto území žijí. Z toho se dá usoudit, že trvání  Moravy jako národa má téměř tisíc pětisetletou tradici. Neméně stejně dlouhé tradici se těší i moravský národní koláč, který nikdy nechyběl při slavnostech, pořádaných našimi předky, k uctění slovanského boha Svantovíta, považovaného jak zde na Moravě, tak i v dalších slovanských rodech, ná-rodech, za boha úrody zemské. Na jeho počest pekli Moravané veliký koláč, který v jeho svatyni, v posvátném háji, zvedali nad jeho hlavu, aby mu požehnal. Vzpomínky na velkolepé oslavy zůstaly mnohde ještě dodnes a dochovaly se pod názvem hody. Někde se jim už říká posvícení a někde krmáš. Hody se nekonávaly najednou, ale postupně od vesnice k vesnici, aby se mohli dostavit hosté. Konají se stále, i když se pozapomnělo na jejich původní vznik. Ještě dnes mohu vyjmenovat jejich postupné termíny konání ve vesnicích Starojicka. Stručné dějiny moravského koláče mohu uzavřít s tím, že  jestliže náš kníže Sámo před tisíc pětisty léty sjednotil a obsadil území, na kterém dosud my, Moravané, žijeme, pak moravský národní koláč má nejméně  tisíc pětisetletou tradici. A byl to vždycky  KOLÁČ. Dá se ho nazvat i posvátný koláč, který se pekl jako poděkování a vzdání úcty bohu úrody zemské a pro významné příležitosti v rodině, vesnici, národě. (Svatby, hody, výročí a další slavnostní příležitosti).

Původ názvu koláč je také slovanský, tedy staromoravský.  Má své zakotvení ve slovech kruh, kolo. Tato slova, spojená s vírou našich předků, byla pro ně symbolem Slunce. Koláč, symbol Slunce, byl Staromoravany pozvedáván nad hlavu slovanského slunečního boha Svantovíta, jako poděkování za úrodu a dobrou sklizeň. (Stejně jako ve Venedii, Slezii atd.)

PhDr. Jaroslava Grobcová, signatářka Deklarace moravského národa

zdroj: http://www.kruhrodu-moravy-slezska.estranky.cz/clanky/moravsky-narodni-kolac.html – kráceno