Dne 1. prosince 2017 jsem zaslal všem redaktorům z Domácí redakce a z Redakce denního zpravodajství podnět na reportáž, týkající se dlouhodobého opomíjení výročí zásadní historické události. 21. prosince 1948 došlo ke zrušení zemského zřízení a jeho nahrazení soustavou krajů. Totalitní systém tak učinil zejména ve snaze upevnit direktivní centralismus. Veřejnoprávní sdělovací prostředek – Česká televize – se ve svých pořadech často věnuje připomenutím různých více či méně významných událostí. Tudíž lze očekávat, že natolik důležitá událost nebude vynechána. Z důvodu možného „přehlédnutí“ u některých z redaktorů jsem obeslal raději všechny. Bohužel mě čekalo zklamání, protože výročí opět v ČT nebylo připomenuto, navíc nikdo z oslovených mně ani neodpověděl na uvedený mail. Z toho důvodu jsem 26. prosince 2017 opět psal na níže přiložené mailové adresy, abych se dotázal na důvody mlčení. Bohužel ze strany redaktorů ČT opět žádná reakce.

Mám tedy rozumět tomu, že téma vytvoření krajů a likvidace zemí na sklonku roku 1948 patří k politicky nekorektním tématům? Je nevhodné upozornit na fakt, že dnešní kraje jsou obdobou těch z dob vlády Klementa Gottwalda? I v dnešní době tedy platí, to co se dělo v minulosti, kdy se retušovaly fotografie nevhodných osob s tím, že nyní se „zapomene“ na určité události? Jak je možné, že pracovníci veřejnoprávní televize ani neodpoví na podnět, resp. následnou kritiku?

S pozdravem

PhDr. Tomáš Skoumal