Blog Promoravia vznikl na začátku roku 2009 jako vzdělávací portál zaměřený na propagaci moravské historie prostřednictvím internetu. Jeho hlavním záměrem je zvýšit obecné povědomí o Moravě a přispět tak k zachování její identity.

Neztotožňuji se s postojem některých moravských radikálů, kteří by chtěli vyhlásit nezávislost na České republice. Budoucnost Moravy je v partnerství s Čechami. Neustálé negativní komentáře a odpor ke všemu českému může napáchat víc škody než užitku. Silná slova bez následných činů působí nevěrohodně. Každodenní hledání křivd a křivdiček na po čase vyvolává už jen úsměv. Agresivní a vulgární výlevy zase odpuzují slušné lidi. Každý, kdo vynáší soudy o současném územním členění státu, by se měl nejprve zamyslet, jak by dnešní stav hodnotily velké osobnosti moravských dějin. Obviňoval by snad Karel starší ze Žerotína ze zániku moravské samosprávy jen pražskou vládu, nebo by se ptal, co učinili pro dobro vlasti sami Moravané? Každý by měl přispět dle svých možností.

Diskuze k názoru:

Lze souhlasit s tím, že útočit na Čechy z Čech je samozřejmě hloupost. Protože za současný nesvéprávný stav Moravy a Moravanů odpovídá především mocenská skupina ve státě a to kontinuálně každá, která byla u moci od vzniku Československa v roce 1918 až dosud. Moc má tendenci stále růst bez ohledu na to, zda se tak děje po právu. Nebo naopak bez ohledu na morálku využije příležitosti uchopit více moci i tam, kde k tomu přirozené právo zcela chybí, jak se to stalo v případě Moravy a jejích obyvatel.

Poukazovat, či nepoukazovat na křivdy? Které se skutečně děly a bohužel dějí stále? Když právě poukazováním na křivdy předkládáte lidem, že není mnohé v pořádku a že by se měli zasadit o změnu ve věci narovnání práva?

Historické reálie jsou jistě důležité. Nicméně samy o sobě nedokáží zaktivizovat občany k účinné obraně.

Věra Hejtmánková: moravský názor převzat ze stránky Vladimir Zavrel facebook