Meze rokem 1969 až 1989 bela Morava tabu. /Stejně jako v letech 1950 až 1967. Morava měla tedy jen krátká svobodná nadechnutí, a naopak dlouhá období, kdy byla lidem na Moravě tvrdě vymazávána z hlav – to v závorce bylo doplněno, nikoli však autorem původního textu./ Po 89. zasek lhale, oni, v inéch kabátech … Jeden z nás mlovit mohl. Omřel 10. srpna 2017: Jora Paukert.

Meze všeckéma chartistama sem znal enem dva, keři bele Moravě věrni. Jednoho spisovatela, keré se hlásil k české národnosťi – Jana Trefulky (+2012-11-22). A jednoho historika oměni, keré se hlásil k moravské národnosti a omřel dneska – Joro Paukerta. U Jore Paukerta belo všecko ináč – bel kamarádem Václava Havla a hlásil se k moravskymo národo, kerymo se celá generaca „novéch ledi“ roko 1989 enem smíla. A né enem to – zatimco Alena Ovčačíková a Jora Pernes nemohle mět na vikipediji napsany, že só moravskéma historikama, Jora Paukert má véjimko a na české vikipediji je o něm napsany, že bel MORAVSKYM historikem oměni. Českém vikipedistum nevadi, že je o někem napsany na vikipediji, že je tibetské a né čínské tibetské národnostě. Ale od vzniko české vikipedije je to prvně, co viďim v článko napsany, že bel něgdo moravské. Kromjevá několika oprav, kery sem odělal sám, vedržele asi tak pět menot, než zasáhla cenzura, následovaná vehrožovánim, zmínkama o vandalismo a blokovánim možnostě cokoliv na vikipediji editovať, aji gdyž ta blokaca nebela na vječny čase, enem vječně vopakovaná. A néso sám, gdo má totok zkušenosť. Kolek nás je? Statisíce?

Robert Keprt, signatář Deklarace moravského národa