Jan a Jiří Mikuláškovi.

Pavel Mikulášek, bednář a obchodník v Nosislavi, a Eleonora, rozená Solničková, měli celkem 13 dětí. Jedněmi z nich byli Jan a Jiří. První se stal úspěšným konstruktérem, druhý podnikatelem.

Jan Mikulášek (28. 3. 1879 – 4. 11. 1967) vystudoval průmyslovou školu a byl nějaký čas zaměstnán v plzeňské škodovce. Odešel do USA v r. 1903 s jiným Nosislavákem Františkem Skálou. Po těžkých začátcích, kdy prošel mnoha povoláními (mj. i farmařil) se velkou pílí vypracoval na hlavního konstruktéra v továrně na pračky firmy Maytag, kde se podílel na několika jejich patentech.

Nejmladší bratr Jiří Mikulášek (9. 7. 1898 – 1. 2. 1983) odjel za ním po ukončení měšťanské školy. Prošel také mnohými zaměstnáními: pomocný dělník, sezónní pracovník v zemědělství, pomocník na farmě svého bratra a také dostudoval střední školu. Po vstupu USA do 1. světové války se dal dobrovolně do armády a zúčastnil se bojů jako pilot amerického letectva. Po válce se nakrátko vrátil do vlasti. Ale již někdy v roce 1924 odjíždí zpět do USA.Za 2. světové války už byl majitelem menší továrny, kde vyráběl vojenské letecké motory. Pracoval na svém vynálezu vířivé pračky určené pro nejširší vrstvy. Po válce začal s její masovou výrobou a dodávkami do severní i jižní Ameriky. Velmi zbohatl, ale stal se z něho podivín. Firmě Hoover prodal licenci na její výrobu a dodávky do ostatního světa. Vymínil si však právo zastoupení pro ČSR. K tomu však vinou komunistické moci nikdy nedošlo. Proto se k nám nemohly tyto pračky dovážet. V říjnu 1948 byl v Anglii při otevření nové továrny. Navštívil na tři dny Nosislav, později však již nepřijel. V dalších letech ve své továrně v Bellevue (Iowa) vyráběl také myčky na nádobí a masážní vany. Jiří Mikulášek v USA připojoval ke svému jménu jméno své manželky Wandy, Gibson.

zdroj: www.nosislav.cz