Zatímco na mnoha místech světa pojem Moravští bratři či Moravská církev místní velice dobře znají, doma na Moravě je téměř nikdo nezná. Přitom Morava není v názvu této celosvětově působící protestantské církve náhodou. Jedná se totiž o pokračovatele díla evangelických utečenců z Moravy, kteří se vztahují k historickému působení Jednoty bratrské.

Moravská církev se považuje za přímou pokračovatelku Jednoty bratrské, která je čtenářům jistě dobře známá z hodin dějepisu. Jednalo se o menší církevní společenství navazující na husitství a učení Petra Chelčického. Jeho první sbor vznikl v malé obci Kunvald v Orlických horách, odkud se rozšiřoval do různých míst v Čechách a na Moravě. S Jednotou bratrskou jsou spjaty takové historické osobnosti jako byl Jan Blahoslav, Jan Amos Komenský či Karel starší ze Žerotína. Porážka stavovského povstání po bitvě na Bílé Hoře roku 1620 přinesla velké pronásledování evangelíků. Část perzekvovaných bratří zvolila odchod do vyhnanství a založila nové sbory (místní společenství; podobné katolickým farnostem) na většinově evangelických územích mimo české země.

Jeden z těchto sborů vznikl i v Sasku. Založili jej tajní evangelíci z okolí moravského města Fulneku, kteří se pod vedením Kristiána Davida roku 1722 uchýlili do Saska na panství Nikolause Ludwiga von Zinzendorfa. Ten exulantům povolil vystavět osadu, kterou posléze nazvali Herrnhut ( „místo, které střeží Bůh“), neboli Ochranov. Záhy zde vzniklo silné křesťanské společenství. Členové obnovené Jednoty bratrské v Ochranově, kteří sami sebe nazývali “moravští bratří” (dle země svého úvodu), postupně zahájili poměrně intenzivní misijní činnost. Ta je dovedla na různá místě po celém světě, původně zejména v severní Americe. Tak se jim podařilo rozšířit jméno Morava do celého světa.

Všude kam přicházeli (a přicházejí), tam si Moravští bratři s sebou přinášeli i svůj tradiční důraz na vzdělanost. Jejich zásluhou vznikla řada kvalitních škol, z nichž mnohé fungují dodnes. Ve svém názvu typicky nesou přívlastek “Moravian”. Během svých misií v severní Americe se podařilo Moravským bratřím přivést ke křesťanské víře řadu domorodců. Pro tyto konvertity se uchytil výraz Moravští indiáni. Dodnes se k této identitě někteří lidé v USA a Kanadě hlasí. S Moravskými indiáni je spojena tragická událost, tzv. Gnadenhüttenský masakr. Moravské misie zavedly členy Moravské církve na různá místa po celém světě. Jedna z lokalit jejich misijního působení se nachází v Himálajích, v indické oblasti Ladak. O historii i současnosti moravské misie v Ladaku pojednává dokument Moravané na konci světa.

Jedním z výrazných tradičních symbolů spjatých s Moravskou církví je moravská hvězda. Tato vánoční ozdoba v podobě svítící mnohocípé hvězdy je populární zejména v Německu a USA, stále větší obliby se jí dostává i “doma” na Moravě

Pro Moravské bratry se vžilo i jednoduché pojmenování Moravané (“the Moravians”). Pro řadu lidí v anglofonních zemích naše pojmenování pro obyvatele Moravy znamená odkaz právě na Moravskou církev. Nedá se říct, že by původní význam daného pojmenování zcela vymizel. Nemálo lidí si však nedokáže “Moravany” spojit s Moravou. Na druhou stranu, podobně mnoho lidí na Moravě vůbec netuší, že existuje nějaká moravská církev. Bude proto zajímavé sledovat, zda se v budoucnu zintenzivní vztahy mezi Moravany domácími a Moravany světovými. Určitou nápovědou mohou být stále populárnější moravské hvězdy, které symbolicky spojují dva velké odkazy.

Moravští bratři či Moravská církev (popřípadě Unitas Fratrum) je protestantská církev působící po celém světě. Považuje se za pokračovatelku Jednoty bratrské. Výrazně se orientuje na misijní činnost a správu sociálních zařízení, zejména škol. V současné době čítá asi 750.000 členů. Víra novodobých Moravských bratří čerpá z tradic bratrské věrouky, je však také silně ovlivněna evangelikalismem. Na Moravě se stopa obnovené Jednoty bratrské nachází například v Suchdole nad Odrou, kde bylo v roce 2001 otevřeno Muzeum Moravských bratří, které provozuje spolek MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost.

https://zpravyzmoravy.cz/moravsti-bratri-zanechali-stopu-i-v-himalajich-ve-svete-je-znaji-doma-skoro-vubec/?fbclid=IwAR2vR9l8uJg9c4qyxls16Iv6tnsjMfmhjDssVvTVFXSRbERMK9VlMR-Iw5c