Kdo jsou Moravští bratří – Moravané? Nejstručneji rečeno: Potomci Jednoty bratrské ze severní Moravy. Predevším ale z fulneckého sboru, jejichž posledním kazatelem byl J. A. Komenský. V Suchdole si však uchovali své povědomí príslušnosti k Jednotě po celou dobu protireformace až do duchovního probuzení roku 1723.

V roce 1722 založil prostý tesař Kristián David ze Ženklavy pro své souvěrce, tajné evangelíky ze severní Moravy v nábožensky svobodném Sasku město Herrnhut, česky Ochranov. Tam v době náboženské nesvobody v letech 1722-1781 postupně uteklo ze severu Moravy asi 650 tajných protestantů. Nejvíce jich pochází ze Suchdolu nad Odrou, asi 280. Z dalších obcí uteklo 100 obyvatel z Kunína, ze Šenova u Nového Jičína 58, Žiliny 47, Životic 24, Mankovic 21, Ženklavy 17, Butovic 9, Štramberku 9 a oblasti Nízkého Jeseníku 100. V Herrnhutu pak obnovili roku 1727 Jednotu bratrskou a věnovali se evangelizační a misijní práci doslova v celém svetě, takže dnes můžete narazit na Moravské kostely a školy na všech pěti kontinentech: V Anglii, Irsku, Německu, Holandsku, Severní i Jižní Americe, na Aljašce, Grónsku, v Karibské oblasti, Indii, Africe, Surinamu, Tibetu, Labradoru, Rusku, prostě téměř všude.

Historie Moravských bratří – Moravanů patří mezi to nejcennější, co dala Morava Evropě a světu.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa