Zrovna se podivuji nad poslední dobou stále častější manipulací, kdy se „hrdinové“ a „oběti“ úmyslně zaměňují.Právě jsem vyslechla pořad na Českém rozhlase Plus, ve kterém to přímo bilo do očí. Nechci tady jmenovat ty oběti komunistického režimu v 50. letech, jejichž jména tam zazněla. Vážím si piety, také je mně těch lidí upřímně líto a pro popis o co jde, nejsou jejich jména důležitá.Nicméně v pořádku to není. Podle mého názoru jen ten, kdo statečně aktivně brání zlu, navzdory tomu co mu hrozí, může být nazván hrdinou.Na druhé straně oběť jakéhokoli krutého zacházení není automaticky hrdinou. Je obětí. Můžeme na ni vzpomínat, můžeme nad ní plakat. Ale nejsou to hrdinové, pokud v jejich chování a jednání není a nebylo žádné aktivní jednání proti zlu.
Většina manipulací plní nějaký účel. U nás se téma obětí a hrdinů spojuje většinou s odbojem v období II. světové války a následným protikomunistickým.A tak mě nenapadá nic jiného, než že tady jde opět o to, aby si lidé příliš neuvědomovali, jak se v těchto údobích chovali statečně a zodpovědně ke společnému státu právě lidé z Moravy.Protože na Moravě bylo oproti Čechám v odboji jak zahraničním, tak domácím za II. světové války procentuálně nesrovnatelně více zapojených lidí, než odpovídalo poměru počtu obyvatel v Čechách a na Moravě (voj. historik Eduard Stehlík, pořad ČRo, Jak to vidí). V protikomunustickém odboji v 50. letech, kdy to bylo opravdu kruté, taktéž.Takové věci u nás málokdy slyšíme. Současná moc si uvědomuje, že by nebylo dobré na to příliš upozorňovat !
Potom by se mohli obyvatelé Moravy začít nahlas ptát, PROČ JIM, kterým prokazatelně na společném státě vždycky nejvíc záleželo, kteří neváhali podstupovat velké utrpení a často položili i život za Československo, NEBYLA VRÁCENA SAMOSPRÁVA po tzv. „Listopadu“ v roce 1989. Proč nebyla obnovena zemská práva. Zločinně zrušená po komunistickém puči v roce 1948 v období komunistické diktatury, za vlády krvavého Klementa Gottwalda ! A jeho, Gottwaldovy kraje !!!, dokonce znovu ustaveny polistopadovými „prý demokraty“ !
Na Doudlebsku, které je dnes součástí Čech, až do začátku21.století přetrvala dávná rčení z období, kdy si kmen Čechů podroboval kmen Doudlebů. Podle těchto přísloví vše zlé přichází z Čech.Dnes by se takové rčení docela hodilo na Moravu a Moravany. Máme si na co stěžovat a právem. Stížnosti ale nejsou řešením.
Tolikrát jsme my, Moravané, sloužili i jiným ve spravedlivé věci.Je nejvyšší čas využít naši statečnost, vytrvalost, pracovitost a vzdělanost – pro nás samotné, Dokud ještě není pozdě – si znovu důrazně říct
O VRÁCENÍ NÁM UKRADENÝCH PRÁV !
Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa