Moravský národní kongres, Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbána a Sdružení monarchistů Brno vás zvou  na Mši svatá, slouženou na úmysl připomínky úmrtí moravského krále Svatopluka.

Mše se uskuteční v sobotu 9. března 2019 v 11:00 hodin v Bazilice Nanebevstoupení Panny Marie na Starém Brně .