My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Ano, tak začíná naše ústava. Toto jsou slova, kterou začíná její preambule.V rozporu s tím stále častěji slyšíme ze sdělovacích prostředků, a to i těch veřejnoprávních, že je celá naše republika označována jako ČECHY ! Všechna upozornění, žádosti i stížnosti adresované našim „Radám“ ať pro rozhlas či televizi, týkající se nesprávného pojmenování našeho státu, se míjejí účinkem. Z původně „malého potůčku“ tohoto nesprávného označování se mezitím stala „velká řeka“. Zaplavuje nás jako bahno po povodni. Mnoho občanů naší republiky ani neví, kde jsou zemské hranice. Není protiústavní, že zemské hranice nejsou vyznačovány na oficiálních mapách České republiky ?

Bylo správné, že byl název našeho státu po osamostatnění obou původně federativních republik, vzniklých za normalizace, automaticky převzat jen s vynecháním federativní? Když se po rozdělení přímo nabízel název Českomoravská republika? Českomoravsko? Který by byl důstojným nástupcem názvu Československo po odchodu Slovenska ze společného státu?Současný název jen zvýrazňuje asymetričnost, nerovnost a dává prostor právě pro taková nesprávná označení státu včetně té hloupé Čechie. Hloupé proto, protože historicky označovalo vždy jen Čechy. V případě označení Čech by bylo namístě a hloupé by nebylo.Moravu jen dále vymazává z povědomí našich občanů. Podprahově a tím i zákeřně. Není možné to chápat jako něco přirozeného. Protože všechno, co se stálo a stojí na počátku potlačování Moravy a moravanství bylo oficiálně schváleno v pražském mocenském centru. Kde Morava a Moravané nemají odpovídající práva.

Velká část toho začala po roce 1918. Před vznikem Československa byla práva Moravy zaručena ústními sliby, které po jeho vzniku nebyly dodrženy. Řádná smlouva, nutná podle tehdejších i dnešních mezinárodních zákonů při vstupu země do společného státu, která by zaručovala Moravě a Moravanům zákaz majorizace ve věcech, které se týkají pouze Moravy a jejích obyvatel, nebyla sepsána, podepsána a uzákoněna !

A tak po někdejší nespravedlnosti a nezákonnosti přicházely a přicházejí další nespravedlnosti a kulturní i hospodářský útlak. Instituce na Moravě, ale i v našem Slezsku nemají ve velké většině právní subjektivitu. Jsou DETAŠOVANÉ ! A s nimi de facto celá Morava a Slezsko !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa