Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec

místní sdružení MNO Sever a region MNO Haná vás co nejsrdečněji zvou v sobotu 16. září 2017 do obce Bludov, kde se v místní rodové hrobce Žerotínů bude konat vzpomínkové setkání s pietním aktem k výročí narození významného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana Markrabství moravského – Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636).

Zavzpomínáme také na další významné příslušníky tohoto moravského šlechtického rodu. Sraz účastníků je v 17:00 hodin v hostinci Pod Kostelem, který se nachází v sousedství hrobky.

My pořadatelé se budeme těšit na vaši hojnou účast.

Kontakt na pořadatele:
Bc. Jaroslav Svozil, tel: 776 069 254, e-mail: moravian015@seznam.cz
Stanislav Blažek, tel: 736 252 687, e-mail: blazek@zamoravu.eu

zdroj: http://zamoravu.eu/2017/09/bludov-%e2%80%93-pietni-shromazdeni-u-hrobu-karla-starsiho-ze-zerotina/