Vážení přátelé,
v průběhu jednání 36. Sněmu Moravského kulatého stolu byl oznámen záměr organizátorů každoročních Akademických konferencí „Morava 1918“ poskytnout ve Sbornících z konferencí prostor zájemcům z organizací sdružených u Moravského kulatého stolu, případně i zájemcům z promoravských subjektů, které členy MKS nejsou, k zařazení jejich výročních zpráv z činnosti.

Za rok 2022 vyjde v nejbližším období společný Sborník přednášek a příspěvků z páté konference „Morava 1918“ se Sborníkem Moravského národního kongresu. Příležitost přidat se se svou výroční zprávou za rok 2022 využil Spolek Moravanů Šumperska – pořadatel pochodů k prameni Moravy (spolek je členem MKS) a Společnost pro Moravu a Slezsko, z.s. (spolek není členem MKS).

Domníváme se, že možnost obeznámit příznivce myšlenek moravského hnutí uvedenou formou mohou využít i další organizace, které na ohlášený záměr z jednání 36. Sněmu MKS, konaného 28. října 2023, pozapomněli nebo se o něm nedozvěděli. Proto opakujeme nabídku touto formou. Pod názvem „Moravský historický sborník za rok 2023“ by měla publikace spatřit světlo světa v průběhu prvního čtvrtletí 2024.

Svůj zájem (případně naopak odmítnutí nabídky) prosím ohlaste některému z níže uvedených členů iniciativy „Morava 1918“:

Jiří S. Novotný, e.: georgios@seznam.cz nebo Milan F. Trnka, e.: mtrnkam@seznam.cz

Děkujeme!

V Brně, 20.12.2023