Strana Moravané nesouhlasí s tendencemi vrcholných státních představitelů ČR v mediálním prostoru prosazovat přijetí eura a zrušení práva veta v rámci rozhodovacího procesu v EU. Domníváme se, že tyto kroky jsou jen předstupeň k dalšímu zásadnímu omezení suverenity a nejsou v zájmu a také v souladu s názory drtivé většiny obyvatel ČR, jak ostatně ukazují i průzkumy veřejného mínění. Tyto kroky jsou navíc významnými ekonomy považovány za účelovou snahu odvést pozornost veřejnosti od katastrofální hospodářské situace, za níž má odpovědnost především současná nekompetentní a tradičně pragocentralistická vláda.

https://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2024/01/prohlaseni-strany-moravane-k-zavedeni-eura-v-cr