Možná jste si už toho taky všimli. Na plakátovací ploše, obecní vývěsce, ale i sloupu veřejného osvětlení plakát či nálepka s výzvou k zapsání moravské národnosti. Objevily se skoro v každém moravském městě a obci. Kdo za touto akcí stojí? Zprávám z Moravy se podařilo vyzpovídat viditelné tváře této informační kampaně. Podle nich jde o spontánní aktivitu stovek lidí.

S úderem půlnoci z 26. na 27. března začne sčítání lidu. Součástí sčítacích archů bude i kolonka národnost, jejíž vyplnění sice není povinné, ale často využívané. Lidé tak mohou vyjádřit svou identitu, přináležitost k nějakému celku. Mezi národnostmi figuruje i ta moravská. Při posledním sčítání lidu před deseti lety se k ní přihlásilo přes 600 tisíc obyvatel.

Blížící se sčítání lidu zviditelnila kampaň vyzývající k zapisování moravské národnosti a dokonce i moravského jazyka. V celé řadě měst a obcí na Moravě se objevily různorodé plakáty či nálepky. Zpravidla se týkají jen nadcházejícího sčítání lidu, některé z nich se vyjadřují i k dalším záležitostem, které souvisejí s moravskou identitou.

Jedním z moravských patriotů, kteří se do této kampaně viditelně zapojili, je soukromý zemědělec Jiří Novotný. Pomáhá koordinovat část aktivních “vylepovačů”, zajistil vyhotovení řady plakátů. “Z tiskárny jich vyšlo deset tisíc a zdá se, že téměř všechny najdou uplatnění. Aktuálně mi doma zbývají poslední dva tisíce. Kromě plakátů byly vyrobeny ještě další propagační předměty. Několik tisíc nálepek a také trička pro dobrovolníky i zájemce o podporu kampaně,” říká Jiří Novotný, který spustil informační kampaň pod heslem “Každá dědina se počítá”.

Jak název napovídá, cílem této akce je vylepit plakáty všude po Moravě i Slezsku. Celé území bylo rozděleno do několika okruhů, které pokrývají jednotliví dobrovolníci. “Kromě těchto obvyklých volných výlepových ploch jsme díky řadě dárců využili i placený výlep ve velkých městech,” upřesnil Novotný.

Podle něj nebylo shánění dobrovolníků obtížné. “Jedno z nejvíce pozitivních zjištění této kampaně bylo, že opravdu hodně lidí je skutečně zapálených pro Moravu. Od okamžiku vyhlášení záměru kampaně se dobrovolníci hlásili takřka denně,” uvedl koordinátor informační kampaně. Podle něj jde především o spontánní aktivitu stovek lidí.

Lidé mohli růst kampaně sledovat online na koordinační mapě, kde si zájemci přihlašovali jednotlivé okruhy. Někdo jedno městečko nebo pár dědin, někdo celý okres. Jak informoval Novotný, do akce se zapojili jak členové fungujících moravských organizací, tak zcela noví lidé, kteří se doposud žádných organizovaných aktivit neúčastnili. “Mimochodem, projel jsem při kampani Moravu křížem krážem a musím říct, že práce byla skutečně odvedena, že to nebyla nějaká parta hurápatriotů. Ti lidé, ať studenti, důchodci, manuálně pracující nebo akademici a úředníci, prostě vzali auta, sponkovačky či lepidlo a jeli,” doplnil Jiří Novotný.

Sportovec a moravský patriot Pavel Trčala dal informační kampani přímo svou tvář. Podle něj se lidé nemají bát projevit se otevřeně. “Vážím si každé, i anonymní, snahy upozornit na důležitost přihlášení se k moravské národnosti. Cílem každé moravské kampaně by ale mělo být představit lidi, kteří Moravě chtějí pomoci,” vyjádřil své přesvědčení Trčala.

Jako příklad uvedl plakáty, na kterých je malým písmem napsáno “Moravský Troll”. Podle něj každý, kdo se o Moravu zajímá, tuto přezdívku zná. Ve svých videích pod ní vystupuje Ctirad Musil, který kvůli vstoupil do širokého povědomí kvůli nedávnému odvolání z pozice primáře v hranické nemocnici

“Jsem přesvědčen, že pan Musil k tomu má nějaký důvod, ale věřím, že vhodnější by pro něj byla vizualizace, na které by byla jeho tvář a jeho reálné jméno. Osobně nemám rád přezdívky a myslím si, že lidé by měli vystupovat pod svými jmény. Nebojme se jít s kůží na trh” říká Pavel Trčala.

V tomto způsobu kampaně nechce zůstat sám, snaží se proto zapojit další moravské patrioty. “Já se o to snažím například na poli sportu. Závodně jsem lyžoval a ve sportu i pracuju. Oslovil jsem mimo jiné úspěšné sportovce, kteří by tuto naši moravskou snahu také podpořili,” informoval Trčala s tím, že tato část informační kampaně hledá nejen sportovce či umělce, ale i obyčejné lidi. “Hledáme všechny, kteří se nestydí za svou moravskou národnost a jsou připraveni jít také s kůží na trh. Budeme také vděční těm, kteří sice raději zůstanou anonymní, ale pomohou nám třeba s distribucí letáků.”i

Pavel Trčala rozjel informační kampaň k zapisování moravské národnosti pod přímočarým heslem “Nejsu Čech”. Naše redakce se zeptala na důvody takto pojaté akce. “Moravská svébytnost nyní zažívá jedno z nejtěžších období za tisíc let, a proto propagace moravské národnosti vyžaduje nejen pragmatické sdělení, ale i příběh, srdce a hlavně pravdu. A pravda je, že nejsme Češi,” prohlašuje Trčala. Podle něj si lidé velmi často pletou státní příslušnost a národnost.

“Moravan nemůže být zároveň Čechem, snad kromě případu, kdy by měl maminku z Brna, tatínka z Pardubic a vyrůstal by napůl v Letovicích a napůl v Litomyšli. Já osobně mám maminku z Valašska, tatínka z Brna, kde jsem vyrůstal, a moje národnost je tedy moravská,” vysvětluje Pavel Trčala. “Češi a Moravané mohou žít v přátelství, ale je dlouhodobě neudržitelné, aby se Češi snažili Moravanům diktovat, že jsou Češi,” myslí si tvář kampaně “Nejsu Čech”.

Jeden národ podle Pavla Trčaly z Čechů a Moravanů automaticky nedělá ani podobný jazyk. “Argentinec není Kolumbijec, i když oba mluví španělsky. Egypťan není Syřan, přestože oba mluví arabsky,” uvedl Trčala příklady. Sám si vedle moravské národnosti zapíše také moravský jazyk.

Po internetu kolují videa, na kterých se osobnosti veřejně hlásí k moravské národnosti. Zprávy z Moravy o tom budou psát v příštím článku ke sčítání lidu.

Zdroj: https://zpravyzmoravy.cz/napiste-si-moravskou-narodnost-vyzyvaji-plakaty-po-cele-morave-kdo-za-tim-stoji/