„Morava, naše krásná zem“. Refrén z jedné lidové písně se stal mottem občanské iniciativy, jenž si klade za cíl propagovat Moravu a upozorňovat na to, že v této části České republiky žijí už po mnoho staletí Moravané. Motivem signatářů této iniciativy je letošní sčítání lidu, které se uskutečňuje každých deset let a bude odstartováno začátkem jara.

Stejně jako v minulosti, tak i letos přijde znovu na přetřes otázka moravské národnosti, ke které se ještě v roce 1991 hlásilo rekordních 1,3 milionů obyvatel tehdejšího Československa. Při posledním sčítání lidu před deseti lety v roce 2011 se k moravanství přihlásilo více jak 627 tisíc lidí. Nová iniciativa chce povzbudit obyvatele Moravy a připomenout jim kořeny české státnosti a osvětlit vztah k moravské národnosti, ke které se mohou v rámci sčítání lidu přihlásit.

„Moravan jsem byl, su a budu. Přihlásit se ke své národnosti je normální,“ vysvětli známý propagátor Moravy a advokát Zdeněk Koudelka. Podobně se k věci staví také emeritní hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

„Hlásím se k moravské národnosti, protože je to dědictví našich otců, o které musíme pečovat, naše kořeny chceme chránit a uchovávat je pro budoucí generace. Když jsem pracovně v Praze, tak často slyším: Kdy pojedeme do moravského sklepa na dobré víno? Dovezl jsi moravskou slivovici? Pošleš mi vynikající moravskou klobásku? Ano jsme pohostinní, jsme přátelští, umíme tvrdě pracovat, dobře se bavit a všem je s námi skvěle. Protože jsme Moravané. V rámci letošního sčítání lidu se přihlásím k moravské národnosti, protože rád žiji ve své moravské hroudě,“ uvedl signatář občanské iniciativy a emeritní hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

„Všichni o mne ví, že jsem hrdým patriotem Slovácka a propagátorem jeho tradic, vína, gastronomie, folkloru, apod. Ale jen málokdy máte tu příležitost se zastavit a zamyslet se také nad tím, že tento můj vztah k domovskému regionu je také projevem toho, že se cítím být příslušníkem moravské národnosti. Proto jsem se rád zapojil do této iniciativy, v rámci které vznikla na sociálních sítích stránka nazvaná „Morava – naše krásná zem“, pomocí které chceme i ostatní podobně smýšlející lidi nabádat k tomu, aby se nebáli přihlásit k moravské národnosti,“ uvedl Michal Dvouletý, zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště. 

K iniciativě se může přidat pak každý, všechny informace budou k dispozici na facebookové stránce „Morava – naše krásná zem“. 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nova-obcanska-iniciativa-vyzyva-aby-se-lide-vice-primkli-k-Morave-hlasili-se-k-moravske-narodnosti-657786?fbclid=IwAR1ZtdXiyeDAv9nICfGWGq9cfeH3BaMnjP6BX-9OEUjJDZ1xeaff-R06L1I