To byly časy… Po faktickém zrušení celku zemí Koruny české za vlády Marie Terezie (roku 1749) se Moravský zemský sněm nemusel obracet do Prahy, ale přímo k osobě panovníka. Standardní bylo označení „moravské školy“, ne jak nyní – české.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa

O právních poměrech učitele.

     Před nedávnem zvěstovali jsme, že J. V. císař pán potvrdil zákon moravského sněmu o právních poměrech učitelstva na národních školách moravských. Anto bude zákon ten co nevidět uveřejněn a příštím školním rokem, tedy na podzim už platnosti nabude, uznáváme za dobré seznámit lid moravský se zásadami jeho, anto poměry učitele mají do sebe zajímavost, nejen mezi učitelstvem, ale i v kruzích, které se školami se stékají. Mimo to nebudou moci opoziční časopisy říkati, co říkaly při zákonu o volbě do komise pro odhadování pozemků, že totiž zákonem tím byly obce překvapeny a bez jeho náležitého poznání ku provádění jeho hnány. Doslovné znění zákona toho je následující:

Zákon platný pro markrabství Moravské, kterým se pořádají právní poměry učitelstva veřejných škol obecných v markrabství Moravském. S přivolením zemského sněmu Mého markrabství Moravského vidí se Mi naříditi, jak následuje: