Moravané                                                   

            dovolte, abych Vás pozdravil a obrátil se na Vás s návrhem.

            Je dávno po sečítání lidu.  Lze předpokládat, že výsledek bude povzbudivý pro nás Moravany i pro našu vlast Moravu. Vyplývá to z faktu, že Praha se velmi brání a zdráhá jakkoliv informovat o výsledcích sečítání. Vyhlášení výsledků se nicméně blíží. Jsme na Moravě připraveni na to, využít těchto nezpochybnitelných faktů?! Obávám se, že ne !!          

  Na setkání ve mlýně u p. Ing. Pavla Dohnala, jemuž za organisaci akce moc děkuju, jsem chtěl navrhnout, aby byla vytvořena pracovní skupina, která by se zabývala přípravou na využití výsledků sečítání. Například stanovením cílů pro Moravany a pro Moravu, či s jiným zaměřením. Vyhlášení těchto našich cílů by se o výsledky sečítáni mohlo opřít, a bylo by tak snad na Praze i vymahatelné! Ustavit pracovní skupinu se bohužel nepodařilo. Otálet bychom však neměli. Vyhlášení výsledků se velmi blíží a myslím, že na to vůbec nejsme připraveni!       

     Navrhuju tedy, aby každý Moravan/ka navrhl cíle, jež považuje za významné pro naši vlast Moravu a pro náš národ Moravanů/ek.  Návrhy může poslat na E adresu MNK: „ radanaroda@seznam.cz“. Pokusím se výsledky ankety vyhodnotit.

            Cíle mohou být a zpravidla jsou velmi různorodé. Zpravidla se vzájemně podmiňují věcně, časově či prostorově a jinak, jsou významově nestejně silné a podobně. Jejich zpracování tedy je obtížné a vůbec není snadné. Pro začátek omezme tedy každého účastníka nejvýše třemi navrženými cíli, jejichž význam klesá od prvního po třetí.

            Cílovým přístupem v ekonomickém výzkumu jsem se kdysi  zabýval. Byl to za socialismu úplně nový a nečekaný přístup, jímž jsem úplně vyšachoval oficiální korifeje tehdejší ukazatelové a plánové metody řízení z VŠE Praha i z VŠE Bratislava.

            Závěrem chci poznamenat, že zpracování cílů je úloha nesnadná a velmi pracná. Když jsem upozornil, že Praha dávno není česká, že úplně jiné, neevropské etnikum si z ní za naše peníze buduje své nové celosvětové centrum, následovaly těžké a závažné útoky na mé zdraví, šlo mně o život; dodnes se z toho obtížně vzpamatovávám. Nebudou se zas opakovat obdobné útoky na mne ?! A mám i svůj věk – bylo mně už osmdesát !! 

Nemohu tak zaručit více, než mně Pán dopřeje a než mně umožní mé sily. Případně síly  mladých Moravanů, jež zvu ke spolupráci na vyhodnocování výsledků ankety.

            Závažným problémem je otázka, kdo bude presentovat případný výsledek ankety = přijaté cíle Moravanů/ek a Moravy.  Možná nezbude, než vše nechat na soukromých osobách a soudní cestě. Budeme mět však dostatek prostředků na advokáty?

            Je prosinec. Slunko je daleko,  dny krátké, noci předlouhé … Světlo nám chybí,  je právě čas temna… 

Advent je ale i časem naděje! Naděje, že Slunko i Světlo a Život se k nám na Moravu vrátí, že příroda u nás na Moravě se zazelená a rozkvete, že i my Moravané/ky se zahřejeme v paprscích Slunka, dožijeme-li.

            Obracím na vás, sestry a bratři z Moravy s nadějí, že naši spravedlivou věc uhrajeme! Chcete pomoci? Večer před usnutím se můžete přimluvit: „Naši moravščí patroni, svatý Cyrile, svatý Metoděju, při Moravě stojte, u Boha za nás orodujte!“

            Moravia, labora et flore                                

                                                                                                                      Ing. Josef Pecl, CSc