Spolek Moravské srdce zaslal včera Českému olympijskému výboru návrh na jinou podobu hymny České republiky, než kterou ČOV dnes v novém hudebním zpracování, prodlouženou o druhou sloku, představil veřejnosti viz www.hymna2018.cz .

Spolek Moravské srdce nemá k nové hudební podobě stávající hymny žádné připomínky. Pokud je však cílem i delší provedení hymny, navrhuje navázat na první sloku písně Kde domov můj první slokou slavnostní moravské písně Moravo, Moravo. V odůvodnění svého návrhu uvádí kromě jiného, že Česká republika není tvořena jen Zemí Českou, ale také Zemí Moravskou, což je potřeba si i tímto způsobem připomnět, právě v letošním roce 100. výročí založení Československa.

Moravský spolek v návrhu ČOV konstatuje že nejsou všichni olympionici, reprezentanti a sportovci pouze z Čech, ale jsou také z Moravy a vybízí ČOV ať se zeptá samotných moravských sportovců, jestli by se jim líbilo, kdyby se v hymně České republiky zpívalo i o jejich rodné Moravě, až budou stát na nejvyšším stupni, určeného pro vítěze.

Slavnostní moravská píseň Moravo, Moravo v provedení Moravské filharmonie Olomouc se zpěvem Akademického sboru Žerotín je k dispozici na www.moravskesrdce.cz

 Ing. Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy