Až do první pozemkové reformy patřila většina půdy v českých zemích relativně úzké skupině velkostatkářů. Jednalo se zejména o příslušníky šlechtických rodů, které stály při stavovském povstání roku 1618 na straně katolíků. Obrovský majetek vlastnila i sama katolická církev – přes 380 000 ha. Tradiční pozemkové vlastníky pak doplňovala nová vrstva aristokracie vzešlá z průmyslové revoluce. Zde jsou uvedeni nejvýznamnější velkostatkáři ze sklonku Rakousko-Uherské monarchie v roce 1918.

 

Největší pozemkoví vlastníci v rámci Rakousko-Uherska:

kníže Esterházy …… 243 500 ha

kníže Schwarzenberg …… 207 000 ha

kníže Liechtenstein …… 184 300 ha

arcivévoda Bedřich …… 161 700 ha

císař František Josef I …… 149 900 ha

 

Největší pozemkoví vlastníci v Čechách:

Adolf Josef kníže Schwarzenberg …… 176 000 ha

Josef kníže Colloredo-Mannsfeld …… 58 000 ha

Adolf hrabě Valdštejn …… 47 000 ha

Maxmilián Egon kníže Fürstenberg …… 40 000 ha

Jan kníže Liechtenstein …… 37 200 ha

císař František Josef I. …… 34 700 ha

Eugen hrabě Černín …… 32 000 ha

František hrabě Clam-Gallas …… 31 600 ha

Zdeněk Ferdinand kníže Lobkovic …… 28 000 ha

Karel kníže Schwarzenberg …… 28 000 ha

 

Největší pozemkoví vlastníci na Moravě:

Jan kníže Liechtenstein …… 109 414 ha

arcibiskupství olomoucké …… 36 600 ha

Antonín Dreher …… 17 105 ha

Antonín hrabě Magnis …… 14 000 ha

Hugo kníže Salm-Reifferscheidt …… 12 857 ha

bratři Thonetové …… 12 700 ha

Mořic Arnold svobodný pán de Forest …… 12 699 ha

statky c. a k. rodinného fondu …… 11 500 ha

Jindřich hrabě Haugwitz …… 11 500 ha

Emanuel kníže Collalto et San Salvatore …… 10 800 ha

 

Největší pozemkoví vlastníci ve Slezsku:

arcivévoda Bedřich …… 64 000 ha

biskupství vratislavské …… 33 800 ha

Jindřich hrabě Larisch-Mönnich …… 18 200 ha

řád německých rytířů …… 13 900 ha

Jan kníže Liechtenstein …… 9 500 ha

Ferdinand hrabě Wilczek …… 6 100 ha

Karel kníže Lichnowsky …… 4 300 ha

 

http://promoravia.blog.cz/1402/nejvetsi-majitele-pudy-v-cechach-na-morave-a-ve-slezsku