My, občané České republiky z Čech, Moravy a Slezska, nesouhlasíme s rozhodnutím ústavních činitelů měnit název státu na Czechii. Tento novotvar nerespektuje skutečnost, že Českou republiku tvoří kromě Čech, také země Morava a Slezsko. Nelíbí se nám ani současný centralistický způsob rozhodování, kdy úzká skupina politiků rozhoduje, aníž by k tomu dostala jakýkoliv mandát. Úplně byla vynechána veřejná diskuze, která by nastínila, jaký názor v naší společnosti převažuje. Podobné praktiky se neslučují s principy demokracie a právního státu! O nás, bez nás!

Vážení spoluobčané, pokud vám není lhostejný vývoj politických poměrů u nás a název, kterým se bude naše republika prezentovat doma a především v zahraničí, tak prosím podepište tuto elektronickou petici. Řekněme společně NE CZECHII!

https://www.petice.com/nesouhlasime_s_nazvem_czechia_pro_na_stat