Nejsou žádné celostátní volby v ČR, ve kterých by se neukázala jiná mentalita občanů z Moravy od občanů z Čech. Prostě Moravané a Češi jsou jiní. Málokde JE TO TAK PŘÍMO VIDĚT NA PRVNÍ POHLED, NA VLASTNÍ OČI, jako na mapkách volebních výsledků.

Od poloviny 19. století nás, Moravany, Češi „lámali“, abychom se přihlásili k tomu, že jsme také Češi. Ano, dokonce se nechaly přesvědčit mnohé osobnosti na Moravě a nakonec samy začaly přesvědčovat ostatní Moravany, že jsou také Čechy. Bylo to nakonec prosazeno i jako úřední danost. Impulsem byla obava z germanizace Čechů a Moravanů a větší možnost jí odolat, když obě etnika začnou oficiálně vystupovat jako jedno jediné. Dnes nám germanizace nehrozí. Proč se nepodívat na to, jak je to doopravdy, bez rmutu a kalu mnohaletých manipulací? Proč nenabrat džbánek čisté, křišťálové vody? Proč neříkat nahlas jak to je ?

Více než TISÍC let formování moravské společnosti, odděleně od té české, nelze vymazat. Stejně jako nelze vymazat, že už původní slovanské kmeny, přišlé do Čech ze severu byly jiného původu než slovanské kmeny, které přišly na Moravu z jihu. Jsme dvojí lid, s dvojí historií, s dvojí kulturou. Byť jsme si blízcí, ale to jsme i se Slováky a dalšími. A přece se na Moravě nebudeme vydávat za Slováky. Tak proč za Čechy?

Jsme jiní, byť si rozumíme a máme mnoho společného, byť chceme žít ve společném státě, i když nikoli jako nyní, ve státě tak hloupě a neprakticky rozsekaném na 14 nesvéprávných krajů, nerepektujících ani zemskou hranici.

Co konečně přiznat sami sobě – u nás na Moravě – tu skutečnost, že nejsme Češi, ale Moravané? Pro mnohé to je, po více než stopadesáti letech manipulací, těžké.

Jiní naopak už dávno pochopili kým doopravdy jsme a kým jsme vždy byli. A také jak nám to následně, po vyhovění prosbám českých národovců odvolávajících se na záchranu společného slovanského jazyka, uškodilo. A škodí dodnes. V oblasti kulturní, hospodářské i politické. Morava musí jen čekat, co spadne z českého stolu. Morava už nemá žádnou oficiální instituci, která by mohla její zájmy hájit a bránit. Centristická moc v Praze nám postupně vzala vše! Nikoli Češi jako národ. Ale ty mocenské skupiny ve státě, které, ať je to kdekoli, vždy rozšiřují svoji moc bez ohledu na to, když jako v našem případě, jde o svévoli a bezpráví!

Nezapomeňte na to, až bude na počátku příštího roku sčítání lidu. A zapište si nejen moravskou národnost, ale i moravský jazyk, či moravštinu. S trochou humoru připomínám, že přece Moravané nemají v puse „český“ jazyk!

Zdroj: Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa